Effekttariff, varför vänta?

Nu satsar vi på att arrangera en rad webinars som skapar mervärde i flera olika branscher

Först ut bland webinarierna var – Effekttariff, varför vänta?
Webinaret hölls av Sune Bergerland, en av Sveriges främsta experter inom nättariffer.

Tema och inriktning

Webinarets innehåll var denna gång lämpat för chefer inom elnätsbranschen då Energimarknadsinspektionen nu arbetar med att göra tariffarbetet tydligare med inriktning på kapacitetseffektiva tariffer, där effekttariffen uppfyller de nya kraven. Sune som har mer än 30 års erfarenhet inom energibranschen har genomfört ett antal övergångar till effekttariff och klargjorde under webinaret arbetet med effekttariffer för att chefer i elnätsbolag ska kunna förbereda sin organisation för omställningen. 

På agendan för det 45 minuter långa webinaret stod bland annat de nya föreskrifterna för tariffutformningen och införandet av effekttariff med ViewBase modell. En modell för att skapa en rättvis och kostnadsriktig tariff som uppfyller lagkravet och främjar effektiv elanvändning och ett effektivt elnät.         

Kommande webinars

Effekttariff, varför vänta? fick mycket bra feedback och vi känner oss ordentligt laddade för kommande webinars där vi i serien tillslut kan täcka in alla våra lösningar för olika branscher.    

 

Vill du veta mer om våra lösningar för effekttariff?

Klicka här för att läsa mer