ViewBase Way 2020

ViewBase Way

Vi har under våren jobbat med att gemensamt ta fram det som är kärnan i vår verksamhet, våra värderingar och hur dessa implementeras i vår vardag. Något som visar sig än mer viktigt i oroliga och utmanande tider.

”ViewBase Way” är vår idé om att skapa en arbetsplats och miljö som präglas av en god och motiverande företagskultur. Vi tror att en god företagskultur inte bara innebär tillfredsställda och välmående medarbetare utan även ger våra kunder ett mervärde i de projekt vi gör tillsammans.

Vi har sammanfattat tankarna i ett internt dokument där vi beskriver vår affärsidé och värderingar, men också presenterar vad vi syftar på när vi talar om ”ViewBase Way”, internt men också i relation till våra kunder. Hur vi lever detta i vår vardag. Vi är glada att kunna lansera detta och därtill påvisa vårt gemensamma engagemang i att skapa en arbetsplats där alla ska känna sig tillfreds och värdefulla i vår verksamhet.