Våra partners

Våra partners gör oss starkare

 

Qlik

ViewBase har sedan 2006 varit partner till Qlik. Vi är idag en Certified Partner Solution Provider vilket innebär att vi säljer alla programvaror från Qlik® och implementerar lösningar hos våra kunder. Som partner är vi certifierade av Qlik® inom områdena utveckling, administration och support.

Vi anpassar våra lösningar till våra kunders krav och önskemål och med vår specialistkompetens på Qliks plattform skapar vi tydliga mätetal och visualiseringar.
Vi tror att affärsnyttan för Er blir som störst när lösningen redan finns där. Därför har vi skapat lösningar inom de segment där vi anser oss vara experter.

Läs mer →

Planacy

Genom att komplettera lösningen med verktyg från Planacy får man en modern helhetslösning som automatiserar och snabbar upp arbetet med budget, prognos och planering. Man kommer ifrån begränsningarna med Excel och ökar kvalitet och säkerhet på siffrorna och skapar resultat med ett mer effektivt arbetssätt och en användarvänlig lösning.

Läs mer →

Nodegraph

Med NodeGraph säkerställer du hela din datamiljö och kan på ett enkelt sätt synliggöra och analysera hur databaser, filer, fält och applikationer hänger ihop, identifiera var data kommer ifrån, samt var och när den delas och går ihop med annan data. NodeGraph fungerar för QlikView, Qlik Sense och Power BI.

.
NodeGraph ger stöd att dokumentera din Qlik-lösning, exempelvis ingående metadata, fält, kommentarer och vilka datakällor som lästs in. Ett enkelt sätt att leva upp till regelkrav och få snabb tillgång till dokumentation när den behövs.
NodeGraph läser endast data och påverkar inte din Qlik-miljö eller underliggande datakällor. Installationen görs snabbt och lösningen är enkel att använda.

Läs mer →

BOKA ETT MÖTE