Trender inom Business Analytics

Trender inom Business Analytics

Digitaliseringen har stor påverkan på oss själva och våra kunder, dvs it-lösningar som ökar effektivitet, tillgänglighet och kvalitet på helt nya sätt. Beslutsstödsmarknaden växer och vi jobbar data- och insiktsdrivet i alla delar av verksamheten.

Användarvänlighet driver utvecklingen av it-lösningar och således även marknaden och fler och fler inser att automation kan spara pengar och öka effektiviteten.

Vi ser en ökad efterfrågan på integrerade helhetslösningar där mer och mer flyttas över till molnet.

Qlik talar ofta om begreppet Lead with Data, att skapa fördelar genom att jobba datadrivet.
• All your data for all your people – Kombinera all din data och gör det tillgängligt för alla att analysera och använda för att blir bättre i sin verksamhet.
• A new breed of AI – Förstärk mänsklig hjärnkraft med artificiell intelligens för snabbare, smartare och djupare insikter.
• Analytics throughout your Business –  Ta in analys i varje beslut –demokratisering genom att göra analysen tillgänglig för alla i företaget.

BOKA ETT MÖTE