Integritetspolicy och cookies

När du söker jobb hos oss
För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där vårt intresse av att kunna hantera din ansökan bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandling av dina personuppgifter. Om du vill dra tillbaka din ansökan kan du göra det genom att kontakta oss via den kanal du skickade din ansökan, alternativt på info@viewbase.se. Om du gör det kommer vi att radera alla dina personuppgifter och avsluta ditt rekryteringsärende, såvida vi inte har en skyldighet att spara alla eller några av uppgifterna enligt lag eller det finns någon annan laglig anledning att spara dina personuppgifter.
Om du nekas anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år för att kunna uppfylla diskrimineringslagens krav. Om vi däremot väljer att inte gå vidare med din ansökan för att vi inte behöver anställa för tillfället, sparas dina handlingar i ett år såvida du inte begär att de ska raderas innan dess. Även om du anställs kommer dina meriter att sparas i två år, medan andra nödvändiga uppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas under hela anställningen och viss tid därefter.
Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Microsoft, vilka vi anlitar som hostingleverantör för e-postkommunikation och dokumenthantering. I övrigt lämnas dina personuppgifter inte ut till någon utanför ViewBase Solutions innan anställning.

När du kommunicerar med oss på sociala medier
Vi är aktiva på sociala medier som tex LinkedIn. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi gör detta i syfte att kunna marknadsföra oss och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och så småningom radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat. En gång i halvåret går vi tillbaka och raderar alla publicerade personuppgifter från det näst senaste halvåret.
Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten. ViewBase Solutions har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst.

När du skickar e-post till oss
Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till någon av oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom ViewBase Solutions. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.
Den lagliga grunden för denna behandling är en utförd intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt (och ditt) intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Så länge ditt meddelande inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden. Detsamma gäller efter att kommunikationen/ärendet har avslutats. Om ärendet exempelvis hör till en befintlig kundrelation kan vi komma att spara det under den tid som kundrelationen består (även då med en intresseavvägning) samt en tid därefter (för att kunna tillvarata våra rättigheter enligt lag).
Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.

När du besöker vår webbplats
Vi samlar in statistik om de som besöker www.ViewBase Solutions.se. I den statistiken behandlar vi uppgifter om IP-adress, namn på IP-adressens ägare, de sökord du har skrivit samt enhets- och webbläsarinformation. Vi behandlar dessa uppgifter på basis av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att följa besökares användning av vår webbplats för att kunna förbättra och utveckla den. Om du vill invända mot denna behandling kan du kontakta oss på det sätt som anges under avsnittet ”Kontakt”.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet. I vissa fall kan du även få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format för att kunna överföra uppgifterna till en annan leverantör.
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter, men om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen. Mer information om hur du gör detta finns på Datainspektionens webbplats.

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Vi använder också cookies via tredjepartsverktyg som Google Analytics, för att kunna mäta och optimera vår hemsida, för att den ska bli så relevant som möjligt för användaren. Du kan hindra cookies från att lagras på din dator genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Observera att vissa cookies kan vara nödvändiga för att en webbplats ska fungera korrekt och att det därför kan uppstå problem om du blockerar alla typer av cookies. De cookies vi har på vår webbplats kan dock stängas av utan att du hindras från att besöka våra sidor.

Två typer av cookies
Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra din användarupplevelse och för optimering av webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på din dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
Den andra typen kallas sessioncookie. Under tiden du är inne på en webbsida, lagras den temporärt i din dator. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.
På vår webbplats används både sessioncookies och permanenta cookies. Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om dig (som till exempel e-postadress eller namn).

En cookie kan också delas in i om det är en så kallad förstaparts-cookie eller en tredjeparts-cookie. En förstaparts-cookie sätts ifrån samma domän som webbplatsen du just nu besöker. En tredjeparts-cookie sätts utifrån en annan domän.

Våra förstapart-cookies
Sessionscookies
Google fonts
Google Analytics
Google tag manager
Facebook

Vår cookie-lista:

Namn på cookie Utgivare Syfte Typ Utgår
_ga Google Analytics Registrerar ett unikt ID som genererar statistikdata hur en användare använder webbplatsen http 2 år
_gat Google Analytics Använda av GA för att hantera förfrågningsmängden. http 1 dag
_gid Google Analytics Registrerar ett unikt ID som genererar statistikdata hur en användare använder webbplatsen http 1 år
ads/ga-audiences Google Används av Google Adwords för retargetkampanjer Pixel Session
_fbp Facebook Används av Facebook för att hantera annonsering för annonsörer i deras annonsnätverk http 3 månader
Fr Facebook Används av Facebook för att hantera annonsering för annonsörer i deras annonsnätverk http 3 månader
Tr Facebook Används av Facebook för att hantera annonsering för annonsörer i deras annonsnätverk Pixel Session

Kontakt
Personuppgiftsansvarig för alla ovanstående behandlingar är ViewBase Solutions AB, org.nr. 559046-9564, Fågelsångsvägen 17, BV, 117 68 Stockholm.

BOKA ETT MÖTE