CombinedX

En magisk kombination av expertis

CombinedX digitaliserar Sverige

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Koncernen levererar tjänster genom helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans med sina dotterbolag erbjuder CombinedX en magisk kombination av expertis.

We are CombinedX – Tillsammans är vi oslagbara

Magnus Rådbo, VD på ViewBase

CombinedX förvärvade ViewBase Solutions under hösten 2017. CombinedX blev det självklara valet för oss av flera anledningar. Vi är ett framgångsrikt entreprenörsdrivet bolag med 100 % fokus på branschunika BI-lösningar. Det vill vi fortsätta vara. Med stödet från CombinedX och de ingående bolagen kan vi ge ett mycket bredare erbjudande till våra kunder. Vi jobbar tillsammans inom viktiga områden som ”Talent Management” och ”Corporate Social Responsibility”. Vi kvalitetssäkrar våra verksamheter genom överenskomna policies. Som ett specialistbolag inom BI är vi unika och tillsammans med Combined är vi oslagbara.