Combined Excellence

Vi digitaliserar framtidens vinnare

Spjutspetsbolag med verksamhet inom digitalisering

Combined Excellence tror på samverkande expertbolag. Starka bolag med tydligt entreprenörskap och expertpositionering inom sina respektive nischer, men med muskler som det stora bolaget. Vi växer enskilt och vi växer tillsammans för att skapa värde för kund, anställda och ägare.

We are Combined – Tillsammans är vi oslagbara

Olaf Glöersen, VD och grundare på ViewBase

Combined Excellence förvärvade ViewBase Solutions under hösten 2017. Combined blev det självklara valet för oss av flera anledningar. Vi är ett framgångsrikt entreprenörsdrivet bolag med 100 % fokus på branschunika BI-lösningar. Det vill vi fortsätta vara. Med stödet från Combined Excellence och de ingående bolagen kan vi ge ett mycket bredare erbjudande till våra kunder. Vi jobbar tillsammans inom viktiga områden som ”Talent Management” och ”Corporate Social Responsibility”. Vi kvalitetssäkrar våra verksamheter genom överenskomna policies. Som ett specialistbolag inom BI är vi unika och tillsammans med Combined är vi oslagbara.

Elvenite

ERP- och analysexperter med passion för effektivitet, nyfikenhet och omtanke

Elvenite är världsledande tjänsteleverantör till livsmedelsindustrin med spetskompetens inom ERP och Business Intelligence.

Netgain

Netgain digitaliserar er verksamhet

Netgain hjälper företag att på kort tid digitalisera sin verksamhet genom att automatisera och effektivisera manuella flöden och processer för snabbt resultat och ökad lönsamhet

Ninetech

Tekniskt kunnande, kreativ höjd och affärsmannaskap.

Ninetech erbjuder en unik kombination av kreativitet, tekniskt kunnande och nyskapande affärstänk. Digital innovation och transformation när de är som bäst.

Dynamo

Mobila upplevelser i världsklass

Dynamo är appveteranerna som har levererat native-appar för både iOS och Android till sina kunder sedan 2009.

CloudPro

IT-drift och support som säkrar dina framtida affärer.

CloudPro erbjuder effektiva och moderna IT-infrastrukturlösningar för teknik och informationssäkerhet.

SiteDirect

Webb- och e-handelslösningar som öppnar dörren för tillväxt.

SiteDirect levererar en digital försäljningsplattform både för det medelstora och det stora bolaget.

Two

Two Empower Your Business

Two är experter på beslutsstöd och moderna affärslösningar med affärssystemen Jeeves ERP och NetSuite.

Smartsourcing

Experter på automatisering av IT-processer

Smartsourcing hjälper kunder att automatisera återkommande arbetsuppgifter inom en organisations IT-verksamhet och erbjuder dem som självbetjäningstjänster i en beställningsportal.

Smiling Workplaces

Experter på automatisering av IT-processer

Smartsourcing hjälper kunder att automatisera återkommande arbetsuppgifter inom en organisations IT-verksamhet och erbjuder dem som självbetjäningstjänster i en beställningsportal.

Intechrity

Integritet i en digital värld

inTechrity hjälper företag att följa de lagar som reglerar den digitala marknaden.

Motification

Motivation + Gamification = Motification

Med hjälp av motivationsteori och gamification ger vi möjlighet för en organisation att motivera kunder och anställda för att skapa lönsamhet och effektivitet.

Nethouse

Nethouse, en lönsam relation

Nethouse arbetar med kvalificerade konsulttjänster och åtaganden inom våra tjänsteområden Beslutsstöd och affärsutveckling, Ledning & strategi, Kundunika verksamhetssystem samt IT-infrastruktur & drift. Vi hjälper våra kunder att sätta IT i rätt kontext för att vidareutveckla verksamheten, underlätta tillväxt och öka kundvärdet.

Fokus: Nethouse affärsidé är att identifiera, möjliggöra och förverkliga informationsteknikens affärsmässiga möjligheter.
Några kunder: Securitas, Spelinspektionen (spelpaus), Epiroc