ViewBase förvärvar Integpro

Integpro – en del av ViewBase

ViewBase Solutions AB har per den 2021-05-04 förvärvat aktierna i Integpro AB. Genom detta förvärv stärker vi nu ViewBase erbjudande ytterligare med kompetenser inom Qlik, MS Power BI och systemutveckling inom Microsoftplattformen. Leveransen från Integpro baseras på kvalificerade BI-konsulttjänster, men även tjänster för visualisering och spridning av information från olika BI-källor.

”Intresset kring BI-området och värdet av att vara en datadriven organisation ökar i betydelse. Tillsammans kommer ViewBase och Integpro att kunna adressera en bredare kundbas och fördjupa våra åtaganden hos befintliga kunder.  Vi ser också att etableringen i Umeå ger oss en stor möjlighet att rekrytera fler kompetenta konsulter och sätter oss geografiskt i en spännande region med expansiva nyetableringar som grund för en utökad affär”, säger Magnus Rådbo, VD för ViewBase.

Läs mer om ViewBase här