MyView – beslutsstöd för ekonomisk uppföljning

ViewBase lanserar en ny produkt för ekonomisk uppföljning – MyView

Rapporter för ekonomisk uppföljning är idag statiska och kan ibland upplevas som för trubbiga för beslutsfattare som önskar att få djupare insikter från sin finansiella data. Många upplever också att befintliga rapporter inte ger tillräckligt stöd för verksamheten eftersom man saknar en detaljrik och uppdaterad data.

MyView är en SaaS-lösning som bygger på en integration mellan Fortnox och Qlik Sense. Produkten är ett analysverktyg specifikt framtaget för att förenkla för beslutsfattare som önskar få dynamiska rapporter för ekonomisk uppföljning av sin verksamhet.

Läs mer om hur ni kan få nytta av MyView i er dagliga verksamhet – Lösning för Ekonomisk uppföljning.