Möt en nyanställd

Möt Henrik Rendahl

Vem är du, på vilket kontor jobbar du, och hur länge har du jobbat på ViewBase?

– Henrik Rendahl, jobbar på Karlstad-kontoret sen augusti 2019.

Vad var avgörande för att du valde ViewBase som din nya arbetsgivare?

– Avgörande för mig var det personliga engagemang jag kände under intervjuerna. Viewbase representanter förmedlade på ett mycket passionerat och trovärdigt sätt hur de brinner för att hjälpa kunden. De framhävde också vikten av allt som inte har med teknik att göra vilket jag upplever att många IT-företag ofta glömmer bort.

 

Vad är din roll på ViewBase och vad gör du just nu?

– Min roll är att tillsammans med kunden skapa en plan för arbetet mellan leveranserna. Det kan handla om underhåll, uppgradering, support och mycket annat. En viktig del är också att samla feedback från kunden så att vi hela tiden kan förbättra vår leverans.

Vilka kunskaper besitter du som du tror ViewBase drar nytta av?

– Jag är i grund och botten nätverkstekniker men har också arbetat mycket med webb- och integrationsutveckling. Har dock på senare år nischat mig mer åt automatisering och processutveckling. Jag är Microsoft Azure Administrator Associate samt certifierad inom bland annat ITIL 4 och iCore.

Vad gör dig glad på jobbet och vad brinner du för?

– Jag brinner för effektivisering av processer samt att tillsammans med andra hitta tvärvetenskapliga lösningar.