Vårt servicekoncept

ViewBase Care

Ett servicekoncept som säkerställer er BI-lösning över tid

 

I en alltmer digitaliserad värld vill vi även kunna jobba mer datadrivet för att kunna fatta rätt beslut i den dagliga driften men även strategiskt.

Med ett bra beslutstöd säkerställs relevant data där man inte bara kan analysera vad som hänt utan även kan blicka framåt. Detta kräver dock att man hela tiden har en relevant BI-lösning som är uppdaterad och med löpande tillgång till rätt data i rätt tid.

Nu lanserar vi vårt nya servicekoncept ViewBase Care. Ett servicekoncept för att förbättra och förtydliga serviceerbjudandet och skapa ett mer långsiktigt åtagande och relation.

 

Det här är ViewBase Care

För att fylla våra kundens behov har vi tagit fram ett servicekoncept som vi kallar Care. Ett servicekoncept för att förbättra och förtydliga serviceerbjudandet till våra kunder och skapa ett mer långsiktigt åtagande och relation. Inom Care hjälper vi kunden att hantera sin BI-lösning i form av support, uppgradering och beställning, allt för att säkerställa att kundens BI lösning är uppdaterad och relevant.

Alla kunder kommer nu att omfattas av en supportprocess, som ser ut på samma sätt oavsett ärende, vilket skapar trygghet. Vårt mål är att det ska kännas personligt personoberoende, vilket innebär att ni får den expertis som är mest lämpad för just det ärendet. Våra uppsatta processer ger tydlighet, garanterar att ärendena hanteras proffsigt och successivt kommuniceras genom kvittens, progress, avslut mm. Vi har en etablerad och genomarbetad struktur och process för detta.

 

Nya flöden för incidenter, support och beställningar för alla kunder

Inom ViewBase Care etableras först och främst nya rutiner för incidenthantering, support och beställningar. Flödet är likvärdigt oavsett typ av ärende och skall upplevas personlig men personoberoende (inte beroende av en enskild konsult).

ViewBase Care ger trygghet i att ärendet alltid tas omhand i av den expertis som är mest lämpad för just det ärendet. Den process vi etablerat ger en ökad tydlighet inte minst genom den återkoppling som sker i flera steg om hur ärendet hanteras. Dessa grundläggande flöden etableras för alla kunder fr om 1:a maj 2022.

 

En höjd ambitionsnivå – utökade tjänster för ökad tillgänglighet och relevans

Utöver flöden för incidenter, support och beställningar kan ni även addera tjänster och servicenivåer i ViewBase Care som gör att er BI-lösning har en hög tillgänglighet och alltid är uppdaterad. För dessa delar tecknar ni ett ViewBase Care avtal inkluderande följande delar:

SLA för incidenter – garanterad tid för påbörjande av era kritiska och allvarliga ärenden

Uppgraderingar – vi inkluderar X antal uppgraderingar per år av er Qlik-plattform (gäller endast OnPrem)

Automatiska notifieringar/ larm – vi sätter upp automatiska notifieringar eller i er driftmiljö för att kunna agera på ex laddningar som inte kunnat köras eller om specifika processer har stoppat.

Vår ambition är att ViewBase Care skall höja ribban rejält när det gäller serviceåtagandet gentemot, våra kunder. Med nya flöden för incidenter, support och beställningar kommer ni som kund att få en tryggare hantering av era ärenden och med utökade tjänster för tillgänglighet och relevans så kommer vi att ta ett större ansvar i er systemförvaltning samt kunna agera snabbare och mer proaktivt för att säkerställa tillgänglighet till era kritiska BI-lösningar.

 

Vill ni veta mer?

Nya flöden för Incidenter, support och beställningar sätter vi igång den 1:a maj 2022 är ni även intresserade av våra ökade tjänster för tillgänglighet och relevans; ta kontakt med er kundansvariga säljare, alternativt fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till er inom kort och berättar mer.

 

BOKA ETT MÖTE