ViewBase lösning för

Tillverkande industri

Beslutsstöd anpassat för industrin

Tillverkande industri har funnits länge i Sverige och är en del av vår stolta industrihistoria, men som i alla branscher så ser man ökat behov av digitalisering för att klara konkurrens, lönsamhet och tillväxt. Trots detta upplever många ekonomiansvariga att man har för dåliga system eller för lite data för att kunna göra tillräckliga analyser för att kunna följa upp och optimera produktion och processer i verksamheten.

ViewBase har lång erfarenhet av kunder inom tillverkande industri och har tagit fram BI-lösningar som är anpassade efter verksamhetens behov. Vi hjälper beslutsfattare att förenkla sin beslutsprocess med genom verksamhetsanpassat beslutsstöd i framkant av den digitala utvecklingen. Lösningar som ger ökade insikter och bidrar till bättre lönsamhet och hållbarhet.


Med hjälp av våra BI-lösningar får ni möjlighet till:

 

  • Generell ekonomisk uppföljning och analys. Prognostisering och lönsamhetsanalyser, som gör det möjligt för er att både analysera och visualisera ekonomisk data på ett sätt som gör att alla i företaget får fördjupade insikter och kan fatta bättre beslut.
  • Förbättrad produktionsplanering. Genom att samla och analysera all data genom hela produktionen kan ni följa och optimera hel flödet. Våra lösningar ger möjlighet till djupanalys av produktionen och möjlighet att på ett enkelt sätt sprida informationen till berörda genom alla delar av produktionen, från sälj till leverans.
  • OEE ”Overall Equipment Efficiency. Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsmätning. Genom vårt beslutsstöd kan ni förenkla era rapporter och göra dem tillgängliga för alla som fattar beslut genom produktionen. Vi kan tex se tillgänglighet på anläggningar eller stopp i produktionen, analysera detta och därmed vidta åtgärder.

BOKA ETT MÖTE