Lösning för

E-handel

Beslutsstöd anpassat för e-handel

E-handelsbranschen är en relativt ung bransch där flertalet aktörer kommit in från den digitala världen och där andra gjort resan från traditionella butiker till e-handelssajter. Gemensamt är den höga konkurrensen och kraven på lönsamhet på kort sikt samtidigt som man ofta ska expandera både nationellt och internationellt. Detta ställer höga krav på såväl marknadsföring, kunduppupplevelse och logistik. Att locka nya besökare till sajten, hantera en sömlös köpupplevelse från första besöket till fakturering, och sedan kunna erbjuda god service i hela leveransprocessen är en utmaning, och kräver att man hela tiden analyserar flöden och vidtar åtgärder för att kontinuerligt förbättra upplevelsen för kunden.

Det här är ViewBase Lösning för E-handel

Vi brinner för att förenkla för beslutsfattare i deras vardag. Vi vet att bättre insikter ger bättre beslut. Vi vet också att ju fler medarbetare i företaget som har insikt om affären desto bättre beslut fattas. Det här bidrar i slutändan till ökad lönsamhet.

För att fatta framgångsrika beslut inom verksamheten behöver man rätt underlag, men också analysera och planera för att ta besluten vidare. En digital värld skapar enorma mängder data att grunda sina beslut på, och fakta är den uppenbara fördelen med att arbeta datadrivet. Det öppnar upp möjligheter att förstå och analysera sin verksamhet på sätt man tidigare inte har kunnat göra.

ViewBase Lösning för e-handel är utvecklat i marknadens ledande analysverktyg Qlik Sense och Power BI och är speciellt framtagen för företag inom e-handel eller företag med flera säljkanaler. Byggd med den senaste teknologin som kan växa och utvecklas med företaget.

Lösningen läser automatiskt in information från er e-handelsplattform och ert affärssystem och kopplar ihop det med externa datakällor så som Facebook, Google Analytics, YouTube och nu även Amazon. Amazon är en relativt ny försäljningskanal för svenska e-handelsföretag och upplevs dessutom som en svåranalyserad kanal. Med ViewBase Lösning för E-handel kan vi hjälpa er att förenkla detta. Den samlade informationen från samtliga datakällor presenteras i ett responsivt webbgränssnitt där ni enkelt kan skapa era egna analyser och rapporter.

Vår Lösning för E-handel hjälper företag att hela tiden vara uppdaterade med rätt underlag i allt från försäljningsstatistik till lagersaldo, för att kunna fatta rätt beslut för sin verksamhet. Vi ger tillgång till informationen i form av viktiga nyckeltal möjliga att bryta ner på lägsta nivå.

Analysera informationen i ett och samma gränssnitt

Med ViewBase Lösning för e-handel kan ni koppla samman flera datakällor och analysera informationen i ett och samma gränssnitt. Information läses från ert e-handelssystem, affärssystem och ekonomisystem. Genom detta får ni en samlad bild av er verksamhet både ur ett ekonomiskt- och försäljningsperspektiv.

Genom att kombinera externa datakällor tex Google Analytics kan ni skapa en mycket god bild av er försäljning och era kostnader per kanal, artikel, kund m.m. Informationen kan presenteras i tabeller, valfritt diagram eller på karta. Även sociala medier kan analyseras för att ytterligare tillföra viktig information.

Ni kan också manuellt addera information via t.ex. Excel-ark för exempelvis produktgrupperingar, kontogrupperingar, organisatoriska grupperingar mm.
Vi har även utvecklat en kommunikationsmotor som, förutom den inbyggda funktionalitet som finns i Qliks datainsamling, kan läsa och hantera bifogade filer i mejl, tolka webinnehåll och hantera mer avancerade kommunikationsgränssnitt som tex Web Services. Det finns också en färdig modul för valutakurshantering.

Mottagare av information

Vår lösning innehåller all information vilket gör det lätt att själv skapa nya rapporter. Lösningen säkerställer också att rätt information kommer till rätt person vid rätt tillfälle.
Vissa mottagare kräver analys medan andra nöjer sig med interaktiva presentationer eller distribuerade rapporter.
Behörighetsstyrning gör att rätt användare får tillgång till rätt information.

Ni får en daglig uppdaterad analys

Glöm tidskrävande hantering för att skapa förståelse om din verksamhet. Med några få klick når du avgörande analys från din mobil, läsplatta eller laptop.

En målinriktad företagskultur

Låt styrelsens visioner och målsättning bli levande. ViewBase Lösning för E-handel skapar förutsättningar för att tillsammans följa upp mätbara mål.

Integration av datakällor

Med ViewBase Lösning för E-handel blir du oberoende av underliggande datakällor. Vi skapar en gemensam sanning.

Datadriven analys som skapar framgång

I en konkurrensutsatt bransch måste man sticka ut. Ett första steg är ökade insikter om hur verksamheten drivs internt idag, men även hur marknaden och trenderna ser ut framöver.

Exempel på nyckeltal

 • Dashboard – En total överblick av er verksamhet.
 • Marginalanalys – Från en övergripande marginal ner på produktgrupper och produkter.
 • Online – Från vilka kanaler kommer era besökare och hur konverterar de? Vilket utfall gav era kampanjer?
 • Trender – Analysera er försäljning och era besökskanaler.
 • Produktförsäljnings analys – Analysera förhållandet mellan produkt och varumärke.
 • Jämförelseanalys – Jämför försäljning demografiskt och geografiskt.
 • Geoanalys – Övergripande geografisk försäljning
 • Kundanalys – Visuell trend över sambandet mellan nya och återkommande kunder.
 • Orderanalys – Vilken tid och veckodag handlar era kunder som mest.
 • Topplistor – Topplistor av kategorier, produkter, varumärke och kampanjer.

Alla nyckeltal kan jämföras mot

 • Föregående år
 • YTD
 • Föregående månad
 • Budget
 • Egna upsatta mål
 • …eller vara redigeringsbara i ett budget- och prognosarbete

BOKA ETT MÖTE