Lösning för

Ekonomisk uppföljning

Beslutsstöd för ekonomisk uppföljning

Rapporter för ekonomisk uppföljning är idag statiska och kan ibland upplevas som för trubbiga för beslutsfattare som önskar att få djupare insikter från sin finansiella data.

Många upplever också att befintliga rapporter inte ger tillräckligt stöd för verksamheten eftersom man saknar en detaljrik och uppdaterad data. Detta medför också en brist på ekonomiska insikter om den specifika verksamheten vilket kan resultera i fel beslut eftersom man inte förstår de bakomliggande siffrorna.

Det här är MyView

Vi brinner för att förenkla för beslutsfattare i deras vardag. Vi vet att bättre insikter ger bättre beslut. Vi vet också att ju fler medarbetare i företaget som har insikt om affären desto bättre beslut fattas. Det här bidrar i slutändan till ökad lönsamhet.

För att fatta framgångsrika beslut inom verksamheten behöver man rätt underlag, men också kunna analysera och planera för att ta besluten vidare. En digital värld skapar enorma mängder data att grunda sina beslut på, och fakta är den uppenbara fördelen med att arbeta datadrivet. Det öppnar upp möjligheter att förstå och analysera sin verksamhet på sätt man tidigare inte har kunnat göra.

En skalbar och flexibel lösning

Vi har skapat en paketering som är enkel att utveckla när verksamheten förändras eller när företaget växer. En plattform som kan anpassas efter just er verksamhet, era behov och processer. MyView är en SaaS-lösning som bygger på en integration mellan Fortnox och Qlik Sense, och ger er ständigt uppdaterad finansiell data. Produkten är ett analysverktyg specifikt framtaget för att förenkla för beslutsfattare som önskar få dynamiska rapporter för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

Hur skapar vi värde för er?

 • Dynamiska visualiseringar – Transformering av data, och visualisering av information på ett användarvänligt sätt i syfte att kunna beskriva för verksamheten.
 • Uppföljning av resultat- och balansräkning från totalen ner till enskild bokning – Underlag för prognoser och budgetering
 • Konsoliderad vy för era Fortnox-anslutna bolag – Samlad bild inom koncernen.
 • Jämförelse mellan bolag i en konsoliderad resultat och balansräkning – Produkten erbjuder stort värde för kunder som hämtar data från mer än ett bolag.
 • Skapa egna analyser, hitta mönster och avvikelser – Anpassad och fördjupad analys av er verksamhets finansiella data utifrån era egna grupperingar.

Exempel på nyckeltal

 • Dashboard – Första flik för att skapa sig snabb överblick av nuläget
 • Resultaträkning – Sammanställning av resultat i jämförelse av budget och föregående år
 • Balansräkning – Redovisning av tillgångar och skulder vid givet tillfälle
 • Jämförelse bolag – Grafisk uppföljning av utvalda nyckeltal över tid
 • Huvudbok – Översikt av över bolagets alla konton och händelser under en given period
 • Admin – Kontroll av kontostruktur

Paketering och pris

Startavgift: 2 000 kr
Månadsavgift: 699 kr för första användare, 399 kr per tillkommande användare

Tillägg vid fler än ett bolag:
Startavgift: 1 000 kr
Månadsavgift: 100 kr

Betalas årsvis.

Kom igång

Gör din beställning i formuläret nedan. Vi kommer att ta kontakt med dig via mejl, där du får instruktioner om hur du enkelt kommer igång med ditt MyView.

Kontakta oss så berättar vi mer

Ansvarig:     Olaf Glöersen
Telefon:        +46 70 777 04 58
E-post:         olaf.gloersen@viewbase.se

BOKA ETT MÖTE