Lösning för

Restaurang

Beslutsstöd anpassat för restaurangbranschen

Restaurangbranschen karakteriseras idag av hög konkurrens, snabba trender och en utmaning i att snabbt locka nya besökare och sedan få dem att bli stamkunder. Sociala medier har blivit en viktig kanal för att nå ut med sitt erbjudande, få rekommendationer och sätta sitt varumärke på foodiesarnas karta. Bra mat och god service är en grundförutsättning för att lyckas, men idag är effektivisering både kring inköp, matsvinn och personalplanering också nyckelfaktorer för att nå lönsamhet i sin verksamhet. Även strategiska frågor som lokalisering och expansion är något som ledingen inom framförallt franchise-kedjorna funderar mycket kring.

Det här är ViewBase Lösning för Restaurang

Vi brinner för att förenkla för beslutsfattare i deras vardag. Vi vet att bättre insikter ger bättre beslut. Vi vet också att ju fler medarbetare i företaget som har insikt om affären desto bättre beslut fattas. Det här bidrar i slutändan till ökad lönsamhet.

För att fatta framgångsrika beslut inom verksamheten behöver man rätt underlag, men också kunna analysera och planera för att ta besluten vidare. En digital värld skapar enorma mängder data att grunda sina beslut på, och fakta är den uppenbara fördelen med att arbeta datadrivet. Det öppnar upp möjligheter att förstå och analysera sin verksamhet på sätt man tidigare inte har kunnat göra.

ViewBase Lösning för Restaurang förenklar uppföljning genom att samla all viktig information på ett och samma ställe. Tid kan då läggas på att fatta bra beslut istället för att sammanställa information.
Lösningen är speciellt framtagen för restaurang, fast food och café och utvecklad på de ledande BI-plattformarna Qlik och Power BI. Den finns i två versioner, som båda riktar sig till allt från enstaka restauranger och caféer till flera egenägda restauranger, stora kedjor och franschisebolag. Byggd med densenaste teknologin och som kan växa och utvecklas med företaget.

Sammanställd information från olika datakällor

 • Kassasystem (Trivec, Micros, Anker Solution m.fl)
 • Affärssystem (NAV, Agda, Fortnox m.fl)
 • Personalsystem (Caspeco, Quinyx, Personalkollen m.fl)
 • Kundnöjdhet (Bright, Better Business m.fl)
 • Sociala medier (Facebook, Instagram m.fl.)
 • Google Analytics (Besökarstatistik)
 • Excel (T.ex. egna grupperingar av produkt, organisation, region etc)

Allt presenteras i ett tydligt webbaserat gränssnitt där ni kan göra era egna analyser och rapporter.

Eftersom ViewBase lösning för Restaurang läser in data ner på kvittoradsnivå är det enkelt att följa försäljning på produktnivå.

Vi talar om dimensioner och mått. Dimension kan tex vara en kund, en produkt eller ett kvitto. Försäljning är ett mått. Med dimensionerna ovan kan vi då räkna ut försäljning per kund, produkt och kvitto. Dimensionen kan lika gärna vara månad. Då får vi försäljning per månad. I vår lösning har vi skapat många dimensioner och mått och kan enkelt tillföra ytterligare om så krävs.

Mottagare av information

Vår lösning innehåller all information vilket gör det lätt att själv skapa nya rapporter. Lösningen säkerställer också att rätt information kommer till rätt person vid rätt tillfälle.
Vissa mottagare kräver analys medan andra nöjer sig med interaktiva presentationer eller distribuerade rapporter.
Behörighetsstyrning gör att rätt användare får tillgång till rätt information.

Ni får en daglig uppdaterad analys

Glöm tidskrävande hantering för att skapa förståelse om din verksamhet. Med några få klick når du avgörande analys från din mobil, läsplatta eller laptop.

En målinriktad företagskultur

Låt styrelsens visioner och målsättning bli levande. ViewBase Lösning för Restaurang skapar förutsättningar för att tillsammans följa upp mätbara mål.

Integration av datakällor

Med ViewBase Lösning för Restaurang blir du oberoende av underliggande datakällor. Vi skapar en gemensam sanning.

Datadriven analys som skapar framgång

I en konkurrensutsatt bransch måste man sticka ut. Ett första steg är ökade insikter om hur verksamheten drivs internt idag, men även hur marknaden och trenderna ser ut framöver.

Exempel på nyckeltal

 • Resultaträkning och huvudbok – Ekonomisk översikt
 • Dashboard – En daglig total försäljningsanalys av restaurang/restaurangkedja
 • Marginalanalys – Försäljning, Personalkostnad, Råvarukostnad
 • Trender – Analysera er försäljning och kostnader över tid
 • Produktförsäljnings analys – Analysera grupperade artiklar
 • Jämförelseanalys – Jämför produkter, produktgrupper
 • Geoanalys – Övergripande geografisk försäljning
 • Orderanalys – Vilken tid och veckodag handlar era kunder som mest.
 • Topplistor – Topplistor av kategorier, produkter, varumärke och kampanjer
 • Kvittoanalys – Jämför snittkvitto över tid och plats
 • Personalkostnad – Personalkostnad över tid, per ort, ålder och anställd
 • Analys av lön – Snittlön över tid, ort, åldersgrupp
 • Sjukfrånvaro – Frånvaro över tid, ort, åldersgrupp
 • Personalomsättning – personalnöjdhet/lojalitet
 • Avtalslojalitet – Säkerställ att inköp följer era ramavtal
 • Kvalitet – Säkerställ att era kunder är nöjda och följ upp det på ett strategiskt vis

Alla nyckeltal kan jämföras mot

 • Föregående år
 • YTD
 • Föregående månad
 • Budget
 • Egna upsatta mål
 • …eller vara redigeringsbara i ett budget- och prognosarbete

Se vad Harrys CFO Andreas Lindén tycker om ViewBase Lösning för Restaurang.

BOKA ETT MÖTE