Projektuppföljning

Förenklad analys av projekt

Förenklad analys av projekt hos energibolag

Många energibolag ser ett behov av att få bättre projektuppföljning. Projektledare och ekonomiavdelning vill titta på utfallen för att kunna jämföra dessa med totalsumman, och dessutom få hjälp att fördela kostnader. Ledning och styrelse är mer intresserade av att på ett enkelt sätt få en överblick av alla projekt, samt vilka projekt som ger ett bidrag mot normkostnad och vilka som minskar utrymmet.

Många energibolag behöver idag hantera data från två separata system, ekonomisystemet och kalkylsystemet. Detta är resurskrävande eftersom det kräver manuellt arbete, och risken är därför att projekt inte följs upp i den mån som är önskvärd.

Vi brinner för att förenkla för beslutsfattare i deras vardag. Vi vet att bättre insikter ger bättre beslut. Det här bidrar i slutändan till ökad lönsamhet. ViewBase lösning för projektuppföljning hämtar data från kalkylsystem, ekonomisystem, tidssystem och projektsystem och ger en helhetsbild av projekten. Detta för att energibolag ska kunna identifiera avvikelser och agera på dem. Lösningen visualiserar data för att man snabbt och enkelt ska kunna se dessa avvikelser och vidta åtgärder. Visualiseringen sker per automatik och gör därför att man slipper manuellt arbete med exempelvis Excel.

Med vår lösning för projektuppföljning kan energibolag ägna tid till rätt projekt, för att fatta rätt beslut på kort och lång sikt.

Underlätta uppföljning för projektledare & ledning

 • Projektkalkyl från NIS system (dpPower, Trimble, Mirakel) jämfört med bokförda kostnader från ekonomisystemet (Agresso, Visma, Raindance…) utfall, håller vi kalkylen?
 • Vilka projekt avviker mest från kalkylen.
 • Skillnad mellan normkostnad och kalkylkostnad samt bokförd kostnad, vilka projekt tillför värde enligt normkostnadskalkylen.
 • Förenklar uppföljning av Maskin, Material, Montör, Tjänsteman, Återställning.
 • Vilka leverantörer finns per projekt, vilka leverantörer köper vi mest ifrån.
 • Projektledare – enkelt att följa egna projekt

 • Förenkla ekonomiuppföljning för projektledare.
 • Få koll på projektledarens egna projekt.
 • Överblick antal projekt, vilka projekt avviker mest mot kalkylen.
 • Kostnadsuppföljning

 • Vad återstår i kostnader jämfört med kalkylen?
 • Vilka projekt kostar mer än kalkylerat?
 • Ledning – enkelt att få överblick på alla projekt

 • Vilka projekt ger ett bidrag mot normkostnad och vilka minskar utrymmet.
 • Överblick av projektfaser

 • Beredning/Utförande/Återställning/Besiktning/Slutrapport.
 • Gjordes det i tid?
 • Timmar internt och externt.
 • Datakvalitet

 • Saknade projektledare.
 • Felaktiga datum.
 • Vill du veta mer?

  Kontakta oss!

  Kontakta oss så berättar vi mer

  Ansvarig:     Jonas Sundin
  Telefon:        +46 70 665 13 61
  E-post:         jonas.sundin@viewbase.se

  BOKA ETT MÖTE