Effekttariff

En rättvis fördelning av kostnaderna på kunderna

Få kontroll över företagets kostnader och intäkter och förbered dig för framtidens effektutmaningar

För att fatta framgångsrika beslut behöver verksamheten planera och analysera. Den information som krävs för initierade beslut av företagsledningen finns redan i företagets datasystem. De behöver dock kopplas ihop för att skapa det mervärde som verkligen gör skillnad!
Effekttariff är ett steg i rätt riktning för att få kontroll över företagets reinvesteringsbehov genom framtida styrning av elförbrukning för att minska kostnaden för reinvestering och nätutbyggnad.

Hur skapar vi värde för er?

Effekttariff ger dig som elnätsföretag följande fördelar:

 • En rättvis fördelning av kostnaderna på kunderna
 • Ett incitament för kunden att låta sin elanvändning styras när nätet inte räcker till
 • En ökad medvetenhet för nätbolaget och elanvändaren om hur effekten påverkar kostnaden
 • Man följer ellagens krav om att tariffen ska bidra till ett effektivt utnyttjande av elnätet (4 kap. 1§)
 • Genom att koppla ihop den information som redan finns i företagets datasystem kan fördelar uppnås

 • Intäkter månadsvis (de beräknas utifrån timvärden och jämförs med verklig fakturering och fel kan enkelt upptäckas)
 • Var finns behoven av reinvestering i elnätet? Intäktsramen sätter ramarna för att förändra eltariffen. Var gör investeringarna bäst nytta och var i nätet bör de ske? Ett framtida verktyg för projektplanering och uppföljning. Man kan se var i nätet som temperaturberoende last finns och kan förutse effektbehov en riktigt kall vinter.
 • Budgeten kan enkelt följas upp och avvikelser kan förklaras för styrelsen. ex. Var det varmare än man budgeterade för eller varför avviker intäkterna just i januari? Man kan se detta för tariffens olika konton enligt kontoplanen.
 • Mervärde för ledningen

 • En nöjd styrelse som har koll på verksamheten
 • Styrelsen kan själva vara med och ha kontroll på sin nivå
 • Företagsledningen får information om läget och kan ta initierade beslut.
 • Mötestid kan ägnas åt att leda verksamheten och inte till att få kontroll på läget
 • Effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning
 • Att mäta är att veta

  Tack vare mätning av energiuttagen timme för timme hos alla kunder så kan man numera faktiskt veta hur nätet borde dimensioneras i dess olika delar för att klara framtida behov när elbilar kommer på allvar. De kommer skapa nya och för många elnätsägare okända behov av kapacitet i nätet. En fråga som styrelse och företagsledning måste ha koll på är:

  ”Klarar vårt elnät de kommande behoven?”

  Vill du veta mer

  Läs rapporten som publicerats av Energiforsk: Rapport 2018:552. Rapporten beskriver hur elbilar påverkar ett elnäts dimensionering.

  Kontakta oss så berättar vi mer

  Ansvarig:     Jonas Sundin
  Telefon:        +46 70 665 13 61
  E-post:         jonas.sundin@viewbase.se

  BOKA ETT MÖTE