Effektanalys

Ett verktyg för elnätets energiomställning

Att mäta är att veta

Energiomställningen innebär ett utökat effektbehov på grund av förändrade behov på marknaden och konsumentbeteenden, som exempelvis ökad användning av elbilar. Det kommer att skapa nya och för många elnätsägare okända behov av kapacitet i nätet. En fråga som styrelse och företagsledning måste ha koll på är:
”Hur ska vi anpassa våra investeringar för de kommande behoven?”

Med hjälp av vår Lösning för Effektanalys kan man numera faktiskt veta hur nätet borde dimensioneras i dess olika delar för att klara framtida behov.

Få kontroll över effektutnyttjandet i elnätet och kommande investeringsbehov

Vi brinner för att förenkla för beslutsfattare i deras vardag. Vi vet att bättre insikter ger bättre beslut. Det här bidrar i slutändan till ökad lönsamhet. ViewBase lösning för Effektanalys sammanställer all levererad och förbrukad effekt i nätet från mottagningsstation, nätstation och kabelskåp. Effektanalys gör det möjligt att enkelt få en överskådlig bild av nyttjandegraden, det vill säga hur mycket effekt nyttjas i förhållande till kapacitet. Lösningen hämtar data från kundinformationssystem, mätvärdesdatabas, anläggningsregister och väderdata.

Hur skapar vi värde för er?

Med ViewBase Lösning för Effektanalys kan ni exempelvis identifiera nyttjandegrad i nätet över tid och därmed få underlag till investeringar och reinvesteringar, och avgöra huruvida ni till exempel behöver byta transformator eller ny nätstation. Lösningen tillåter er också att på anläggningsnivå se effektuttag i förhållande till abonnerad säkringsstorlek.

Effektanalys ger er som elnätsföretag många fördelar:

 • Möjlighet att jämföra produktion med förbrukning:
  • Förbrukning jämfört med temperaturkurva.
  • Förbrukning under låglasttid och höglasttid.
 • Visualisering på karta:
  • Karta anläggningar, med produktion och konsumtion.
  • Karta nätstationer och märkeffekt.
 • Identifiera effektuttag och kapacitet i elnätet. Kapacitetsbrist i mottagningsstation, nätstation och kabelskåp.

 • Göra ett urval och titta på fördelning i nätet, hur många av varje kategori, exempelvis tariff, kundtyp, eller säkringsstorlek.

Kontakta oss så berättar vi mer

Ansvarig:     Jonas Sundin
Telefon:        +46 70 665 13 61
E-post:         jonas.sundin@viewbase.se

BOKA ETT MÖTE