En enklare budgetprocess för energibolag med Planacy

En sömlös integration mellan BI och Budgetverktyg

En enklare budgetprocess för energibolag med Planacy

ViewBase Solutions har hjälpt många energibolag med sin lösning för bättre analys genom beslutsstödsverktygen Qlik och Power BI. Nu kan vi även förenkla budgetprocessen för energibolag genom budgetverktyget Planacy. Planacy är ett modernt budgetverktyg som gör det snabbare och enklare att ta fram budget och prognoser.

Med Planacy får ni stöd för alla typer av planering som exempelvis: finansiell budgetering, fasta och rullande prognoser, operativ planering som personal, projekt, likviditet och investeringar.

Fördelar med Planacy jämfört med Excel eller mindre flexibla verktyg

  • Planacy är fullständigt och sömlöst integrerat med de ledande BI-verktygen och erbjuder på så vis en sammanhängande lösning för både analys, rapportering, budget, prognos och planering.
  • Enkelt att analysera budgetarbetet under processen i BI-verktyget.
  • Kan hantera många individer i budgetprocessen genom workflow, versionshantering, rutin för attestering.
  • Enkel överblick hur långt alla individer kommit med sin budget, lätt att påminna de som är sena.
  • När en siffra skrivits in är den sparad och tillgänglig för alla i budgetprocessen.
  • Mindre risk för fel beräkningar vid ökad komplexitet och lättare att hitta fel.
  • Enkelt att skapa varianter på budgeten t.ex. bästa, sämsta scenariot, prognoser.
  • Slipper det tidskrävande arbetet med datainsamling för referensdata som utfall och budget från tidigare år.
  • Drivare som timmar, energiförbrukning, antal anställda omvandlas till siffror i resultaträkningen utan att de som budgeterar behöver lägga energi på detta.

Samtidigt frigör ni tid för controllers och CFO som får mer tid över till värdeskapande arbete.

Erbjudande

ViewBase erbjuder energibolag en kombination av BI verktygen Qlik eller Power BI samt budgetverktyget Planacy. En lösning där avstämda och kvalitetssäkrade utfallsdata i ert BI kan återanvändas och där tidigare framtagna visualiseringar kan byggas ut. Något som snabbar upp införandeprojekt, planeringsprocesser och framtida underhåll.

Vill du veta mer

Kontakta oss!

Kontakta oss så berättar vi mer

Ansvarig:     Sigvid Andersson
Telefon:        +46 73 076 54 00
E-post:         sigvid.andersson@viewbase.se

BOKA ETT MÖTE