Lösning för Energibolag

eView

Beslutsstöd anpassat för energibranschen

Energibranschen har historiskt jobbat med långsiktighet och stabilitet. Förväntningarna från kunder och myndigheter ökar nu till följd av digitaliseringen och branschen står inför stora utmaningar med att klara av att kombinera långsiktighet och stabilitet med en snabbt föränderlig marknad.

Hur hanterar man nya utmaningar som expansionen av elbilar, effektbrist, klimatanpassad produktion och kommande regelkrav? En viktig förutsättning är att jobba insiktsdrivet för att fatta rätt beslut för kunderna och verksamheten, på kort och lång sikt. Energibolagen har överlag moderna system som innehåller mycket data. Med den stora mängd data som finns i respektive system finns goda förutsättningar för att få snabba och effektiva beslutsunderlag.

Det här är eView

Vi brinner för att förenkla för beslutsfattare i deras vardag. Vi vet att bättre insikter ger bättre beslut. Vi vet också att ju fler medarbetare i företaget som har insikt om affären desto bättre beslut fattas. Det här bidrar i slutändan till ökad lönsamhet.

För att fatta framgångsrika beslut inom verksamheten behöver man rätt underlag, men också kunna analysera och planera för att ta besluten vidare. En digital värld skapar enorma mängder data att grunda sina beslut på, och fakta är den uppenbara fördelen med att arbeta datadrivet. Det öppnar upp möjligheter att förstå och analysera sin verksamhet på sätt man tidigare inte har kunnat göra.

ViewBase Lösning för Energibolag, eView, innehåller moduler för Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Produktion, Stadsnät, VA/renhållning.
och är utvecklad i marknadens ledande analysverktyg Qlik Sense och Power BI och är speciellt framtagen för företag inom energibranschen. Byggd med den senaste teknologin som kan växa och utvecklas med företaget.

eView förenklar uppföljning genom att läsa in all nödvändig information på ett och samma ställe. Tid kan då läggas på att fatta bra beslut istället för att lägga tid på sammanställning av information.

Vår lösning läser och sammanställer information från bl.a följande datakällor

 • Kundinformationssystem (BFUS, CST, Exellent, E3, Debatt m.fl)
 • Mätvärdessystem (Kamstrup, Mactor, Turtle, AIM m.fl)
 • NIS/GIS (dpPower, Mirakel, Trimble m.fl)
 • Ekonomisystem (Agresso, Visma, Rainddance m.fl)
 • Projektsystem (C7, Antura m.fl.)
 • Excel

Allt presenteras i ett tydligt webbaserat gränssnitt där ni kan göra era egna analyser och rapporter.

Mottagare av information

Vår lösning innehåller all information vilket gör det lätt att själv skapa nya rapporter. Lösningen säkerställer också att rätt information kommer till rätt person vid rätt tillfälle.
Vissa mottagare kräver analys medan andra nöjer sig med interaktiva presentationer eller distribuerade rapporter.
Behörighetsstyrning gör att rätt användare får tillgång till rätt information.

Ni får en daglig uppdaterad analys

Glöm tidskrävande hantering för att skapa förståelse om din verksamhet. Med några få klick når du avgörande analys från din mobil, läsplatta eller laptop.

En målinriktad företagskultur

Låt styrelsens visioner och målsättning bli levande. ViewBase Lösning för Energibolag skapar förutsättningar för att tillsammans följa upp mätbara mål.

Integration av datakällor

Med ViewBase Lösning för Energibolag blir du oberoende av underliggande datakällor. Vi skapar en gemensam sanning.

Datadriven analys som skapar framgång

I en konkurrensutsatt bransch måste man sticka ut. Ett första steg är ökade insikter om hur verksamheten drivs internt idag, men även hur marknaden och trenderna ser ut framöver.

Exempel på nyckeltal

 • Dashboard – En total överblick av er verksamhet
 • Kundvy- få ett helhetsgrepp på kunden
 • Intäkter och kostnader
 • Kvalitetskontroll – uppmätt energi mot fakturerat
 • Ekonomisk uppföljning RR/BR
 • Övergång till effekttariff
 • Produktionsuppföljning
 • Strömförbrukning vs Säkringsstorlek
 • Korrelation förbrukning/yttertemperatur
 • Projektuppföljning
 • Effektsignatur
 • Mätvärdeshantering med fellistor, larm och gränsvärden
 • Skapa effektsignatur på anläggningar
 • Prisjusteringsmodell
 • Överkonsumtion
 • Anslutningsgrad
 • Graddagsjustering eller energiindex
 • Skicka automatgenererade rapporter

Alla nyckeltal kan jämföras mot

 • Föregående år
 • YTD
 • Föregående månad
 • Budget
 • Egna upsatta mål
 • …eller vara redigeringsbara i ett budget- och prognosarbete

BOKA ETT MÖTE