Bättre lönsamhet genom ökade insikter.

BI-lösningar för din specifika bransch

 

Energiuppföljning
Nätkontroll
Effekttariff
Prognos

 

Försäljning
Personalkostnad
Inköp
Ekonomi

 

Försäljning
Trafik
Inköp
Lager
Logistik

 

Rullande prognostisering
Finansiell och operativ planering
Drivarbaserad planering

 

Projektuppföljning
Tidrapportering
TAK-analys

Vi tror att affärsnyttan för våra kunder blir som störst när lösningen redan finns där

Vi brinner för att förenkla för beslutsfattare i deras vardag. Vi vet att bättre insikter ger bättre beslut. Vi vet också att ju fler som har insikt om affären desto bättre beslut fattar man. Det här gör vi för att våra kunder i slutändan ska kunna öka sin lönsamhet genom bättre beslutsunderlag.

Med vår erfarenhet från olika verksamheter har vi tagit fram lösningar som är anpassade för de specifika behov som vi ser i olika branscher. Idag har vi paketerade lösningar för energi, restaurang och e-handel, men fler är under utveckling. Vi har även budget- och prognosverktyg samt kan erbjuda skräddarsydda lösningar för alla branscher.

• Rådgivare – Vi är en partner och coach som utmanar och sparrar våra kunder att hela tiden utveckla sig och lyfta sig i sitt arbete att jobba mer insiktsdrivet i sin vardag.

• Branschkunniga – Vi kan inte bara tekniken, vi kan våra kunders vardag, utmaningar, behov och därmed vilka BI lösningar som ger insikterna som gör att ni blir framgångsrika i er verksamhet.

• Hög kompetens – Vi är experter inom BI. Certifierade partners till Qlik, Power BI, och i har spetskompetens i integrationen med era befintliga affärssystem.

BOKA ETT MÖTE