Hållbarhet

Hållbarhet för ViewBase

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet kan ses ur flera perspektiv: socialt, ekologisk och ekonomiskt. Historiskt har det ekonomiska perspektivet dominerat för utveckling, men det har resulterat i flera olika problem så som den globala uppvärmningen och överkonsumtion i utvecklade länder. Om alla i världen skulle konsumera som en genomsnittlig svensk skulle vi behöva fyra jordklot för att naturen skulle kunna hantera vårt avfall och skapa våra nya resurser. Det är inte hållbart.

Det blir ofta mycket fokus på den ekologiska delen när man pratar om hållbarhet, men det är också basen för vår civilisation. Med resursbrist blir det allt svårare att nå social och ekonomisk hållbarhet, speciellt på en global nivå. Det behövs ett brett perspektiv, som väger in alla delar för att försöka hitta en balans. Som svar har FN skapat de Globala målen för hållbar utveckling som ger ett holistiskt perspektiv på var vår värld ska vara år 2030, en vision som kan hjälpa som vägvisare kring vilka problem som världen och Sverige måste ta oss an för att bli mer hållbara på lång sikt.

Som företag kan de globala hållbarhetsutmaningarna se stora och svåra ut. De är komplicerade, och alla delar påverkar varandra i ett komplext system. Att det är svårt är dock inte en anledning att backa, utan en anledning att börja direkt och ta sitt ansvar i samhället. Att proaktivt stötta det som kan göra framtiden till en bättre plats för oss och kommande generationer. Börja med ett steg i rätt riktning.

 

Vad gör vi idag, varför gör vi det, och vad borde vi göra imorgon?

Vi är precis i början av vårt hållbarhetsarbete. Vi har kommit till insikt hur viktigt det är, inte bara för oss utan för samhället, och vi vill bredda vår roll för att tydligare bidra till en hållbar framtid. Detta vill vi göra både internt genom att minska vårt avtryck, och även externt för att hjälpa våra kunder att minska deras avtryck. Genom att minimera vår negativa påverkan på samhälle och natur, och maximera vår positiva påverkan genom våra kunder tror vi att ViewBase kan jobba med hållbarhet som ledstjärna. Vi är inte där ännu, men vi har börjat och vi har en vision om vart vi vill nå.

 

Visionen för framtiden – Hållbart beslutsstöd

Vår vision är att bidra till att skapa hållbara företag genom hållbarhets- och datadrivna insikter för bättre beslut.

Vi brinner för att underlätta för beslutsfattare i deras vardag och vi vet att bättre insikter ger bättre beslut. Vi vet också att bättre insikter om verksamheten inte bara bidrar till ökad lönsamhet utan även ger möjlighet till hållbart värdeskapande.

Genom vårt hållbarhetsarbete hoppas att vi kunna hjälpa beslutsfattare ta ännu bättre beslut ur fler perspektiv, där lönsamhet går hand i hand med hållbarhet. Vi vill kalla det hållbart beslutsstöd – stöd för beslut som gör det affärsmässigt bättre, samtidigt som det minimerar negativ och maximerar positiv påverkan på miljö och samhälle.

 

Nuläget för ViewBase

Det kan uppfattas som alltför visionärt och högtflygande när man pratar om hållbarhet, men att börja i visionen kan vara en bra utgångspunkt för att skapa motivation. Vi behöver motivation för att ta oss vidare, och vi tror att det är framåt vi ska, inte bakåt. Vårt första steg är att inventera vårt nuläge, för att sedan fördjupa oss i hur vi ska gå tillväga för att skapa en brygga mellan önskat läge och nuläge.

ViewBase är ett mindre bolag och har generellt lite utsläpp genom vår affär, då vi inte har tillverkning utan är konsulter mot kunder med datorn som huvudverktyg. Vår affär i sig är inte skadlig för miljön eller för samhället. Våra längre resor sker mestadels med tåg eller bil, och vi har vissa förmånsbilar som vi tänker hantera på lämpligt sätt. Inom hållbarhetsområdet har vi påbörjat vår hållbarhetsresa med inspirations-workshop för alla anställda, enkät kring FN:s globala hållbarhetsmål och genom att strategiskt diskutera hållbarhetsarbetet i ledningsgruppen. Vi har även en konsult som arbetar med att stärka hållbarhetsarbetet internt och externt för hela CombinedX-koncernen.

 

Bryggan till framtiden

Vi har tagit fram en initial handlingsplan för 2022 för att påbörja en brygga mellan nuläget och visionen. Planen innebär bland annat att vi ska:

  • Sätta upp mål och börja följa upp våra utsläpp.
  • Börja med små handlingar som är lätta implementera direkt.
  • Skapa en intern hållbarhetgrupp som träffas regelbundet under året.
  • Skapa en dialog med våra kunder kring hållbarhet – se hur vi kan hjälpa och få upp diskussionen på agendan.
  • Skapa demos med dataanalys för hållbarhetsdata.
  • Utbilda och nätverka i syfte att inhämta och dela kunskap.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor är en process där vägen är målet, och vi är ödmjuka inför att vi har mycket att lära på vägen.

Har ni tankar, idéer eller vill veta mer om vad vi gör inom hållbarhetsområdet, kontakta oss gärna: christofer.jarlesjo@viewbase.se

Denna sida kommer uppdateras med det konkreta vi skapar inom detta arbete och ni kan följa hela processen. Senast uppdaterad: 2022-03-31

BOKA ETT MÖTE