Ny lösning för energiomställning

ViewBase lanserar en ny lösning för elnätets energiomställning – Effektanalys

Energiomställningen innebär ett utökat effektbehov på grund av förändrade behov på marknaden och konsumentbeteenden, som exempelvis ökad användning av elbilar. Det kommer att skapa nya och för många elnätsägare okända behov av kapacitet i nätet. En fråga som styrelse och företagsledning måste ha koll på är:
”Hur ska vi anpassa våra investeringar för de kommande behoven?”
Med hjälp av effektanalys kan man numera faktiskt veta hur nätet borde dimensioneras i dess olika delar för att klara framtida behov.

Läs mer om hur ni kan få nytta av Effektanalys i er dagliga verksamhet – Lösning för Effektanalys.