Digital information som tar er verksamhet till en ny nivå

Många ser ett behov av att jobba insikts- och datadrivet för att få kontroll på sin affär och därmed öka lönsamheten. Det är viktigt att alltid vara uppdaterad och ha tillgång till relevant data för att kunna agera snabbt utifrån rätt information. Genom Viewbase BI-lösning för digitala informationstavlor kan ni säkerställa att er organisation alltid har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle.

Digitala informationstavlor är en kanal som har stora möjligheter för kommunikation både internt och externt. Med ett enkelt gränssnitt ändrar ni informationen på era tavlor och anpassar tidpunkter och budskap efter målgruppen.

Genom att schemalägga informationen så kan ni försäkra er om att rätt personer får budskapen när de befinner sig i närheten av tavlan. Rörliga bilder och ljud kan dessutom förstärka budskapen. En digital tavla blir ett blickfång på ett sätt som affischer eller skrivna budskap inte blir och ett effektivt sätt att fånga era kunders uppmärksamhet.

Digitala informationstavlor är mycket värdefulla för den interna kommunikationen, dels i syfte att informera och skapa delaktighet, men också för att uppmuntra och engagera. Har ni en tavla för varje avdelning i företaget kan ni också anpassa budskapen på ett sätt som blir ännu mer relevant.

Genom Viewbase verktyg kan du automatiskt hämta viktig och verksamhetskritisk information. Nyckeltal och andra viktiga siffror kan omvandlas till snygga diagram som speglas upp på era digitala tavlor. Genom vår app kan ni på bara några sekunder lägga ut viktig och akut information, schemalägga eller ändra budskap för att alltid säkerställa att informationen är aktuell.

Kontakt:

Lars Sjögren
lars.sjogren@viewbase.se
+46 709 567 769