Combined Excellence expanderar genom förvärv av Nethouse

Combined Excellence expanderar genom förvärv av digitaliseringsexperten Nethouse.

Combined Excellence och Nethouse går samman och skapar ett av de större nordiska kunskapsföretagen inom digital transformation.

Koncernen Combined Excellence har en ambition att bygga Nordens främsta kunskapsföretag inom digitalisering. Med strategin ”Experter i samverkan” har bolagsgruppen visat en kraftig och lönsam tillväxt under flera års tid. Combined Excellence och Nethouse skapar nu tillsammans en tillväxtkoncern med en omsättning på cirka 660 mkr och närmare 450 anställda.

Nethouse Sverige AB är en koncern bestående av IT- och managementkonsulter som jobbar med affärskritiska lösningar. Det är där vi är som bäst och vi arbetar både i Sverige och utomlands.

Vi har kunskapen och engagemanget som krävs för att göra jobbet åt våra kunder. Nethouse är bra på att kombinera djup kundförståelse från våra olika kompetenser, från strategi till teknik och systemutveckling. Vi utvecklar affärer och verksamheter med hjälp av teknik och gör system och lösningar smartare, lönsammare och effektivare.

ViewBase ingår i koncernen Combined Excellence som ett spetsbolag inom Business Intelligence.