Västra Mälardalens Energi & Miljö

ViewBase lösning är anpassat för vår verksamhet och hjälper oss att hantera all data

“ViewBase lösning eView är anpassat för vår verksamhet och har gett oss ett verktyg för att hantera all data på ett överskådligt sätt.”

Vi har ställt några korta frågor till Björn Norberg, biträdande fjärrvärmechef på Västra Mälardalens Energi & Miljö AB.

Vilka mål har ni med er verksamhet framöver?

– Vi har tydliga mål för hela vår verksamhet och har tagit fram fem övergripande huvudmål och hela 17 mer detaljerade mål, vilket är ett av skälen till att vi behöver ett bra system för att följa upp dem.

Våra huvudmål handlar om att ha hög andel (mer än 65 %) spillvärme och låga kostnader i vår värmeproduktion samt låga temperaturer och läckage av vatten i nätet.

Björn Norberg, biträdande fjärrvärmechef på Västra Mälardalens Energi & Miljö AB.

Hur ser ni att digitalisering av affärsinformation kan hjälpa er att nå detta?

– Över 70 % av våra kostnader är kopplade till vår produktion av värme, så effektiviteten där och i kundernas anläggningar har stor betydelse för vår lönsamhet. Vi måste därför ha bra koll på stora mängder data från både vår egen produktion och kunderna.

Tidigare har vi varit beroende av olika system för analys eller rapporter och en mängd egna Excel-filer, vilket inte gett tillräckligt bra underlag och data. I längden håller inte det utan vi måste ta tillvara på möjligheterna med modern mätteknik och it för att kunna ha tillräcklig skärpa, automatik, enkelhet och snabbhet i vår uppföljning och analys och därmed se att vi hela tiden mäter mot våra uppsatta mål.

Vilka var era främsta behov ni hade när ni gick in i samarbetet med ViewBase?

Vi hade stora mängder data från både våra processer och affärer i många olika system och egna filer, ändå kunde vi samtidigt sakna sammanställningar av viktig data. Systemen är sällan tillräckligt användarvänliga och egna filer är osäkrare ur kvalitetssynpunkt. Sedan är det en lång resa att sortera och prioritera behoven.

ViewBase lösning eView är anpassat för vår verksamhet och har gett oss ett verktyg för att hantera all data på ett överskådligt sätt. ViewBase konsulter har även tagit en viktig rådgivande roll kring hur vi ska implementera ett datadrivet beslutsstöd i vår verksamhet.

Vilket resultat har ni uppnått?

– Många saker som vi har hunnit få upp i Qlik Sense eView har både förbättrat och underlättat åskådliggörandet och analysen av data. Vi kan tack vare det redan ha fler, bättre och kortare genomgångar och diskussioner kring våra nyckeltal och vårt läge i övrigt.

Vi tror därför att vi inom kort även kommer att kunna se att vi faktiskt förbättrar vår verksamhet och prestation i en högre takt än tidigare, på grund av att vi nu arbetar mer insiktsdrivet genom hela verksamheten.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt uppdrag på Västra Mälardalens Energi & Miljö

Ansvarig:     Jonas Sundin
Telefon:        +46 70 665 13 61
E-post:         jonas.sundin@viewbase.se

BOKA ETT MÖTE