STRONGER

Vi ser att automatiserad datadriven analys är ett måste för att nå våra högt uppsatta mål

Vi ser att automatiserad datadriven analys är ett måste för att nå våra högt uppsatta mål

Vi har ställt några frågor till Annica Rantala, COO på Stronger.

Vilka mål har ni med er verksamhet framöver?

– Vårt mål är att dubbla årets omsättning mot fjolår med bibehållen lönsamhet. Vi har även satt ett mål att bli ett globalt varumärke där Sverige skall stå för en mindre procentuell andel av försäljningen. Detta ser vi som ett viktigt tillväxtmål över tid. Allt för att nå 1 miljard i omsättning inom några år.

Hur ser ni att digitalisering av affärsinformation kan hjälpa er att nå detta?

– Vi använder Qlik dagligen för att följa vår verksamhet. KPI:er som beskriver allt från försäljning, inköp till kundresor och marknadsaktiviteter. Vi behöver ofta ta mycket modiga beslut för att fortsätta att öka i den takt vi beslutat oss för. I beslutsprocessen är digitaliserad affärsinformation nödvändig.

Vilka var era främsta behov ni hade när ni gick in i samarbetet med ViewBase?

– Initialt var det enkla, basala behov som tex att följa försäljning och resultat. På senare tid har vi fått hjälp att hitta lösningar för att följa utvecklingen i olika länder, samt kostnaden för att sälja på olika marknader, returstatistik är viktig för oss som e-handlare och vi följer även influencer marketing med hjälp av Qlik/ViewBase.

Annica Rantala, COO

Vilken förändring har ni uppnått?

– Vi når alla mål vi har satt upp för 2020, tex: dubblerad omsättning mot fjolår och vi lyckas månad för månad att bli ett alltmer internationellt varumärke med merparten av vår omsättning utanför Sverige. Vi ser att automatiserad datadriven analys är ett måste för att nå våra högt uppsatta mål.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt uppdrag på Stronger

Ansvarig:    Olaf Glöersen
Telefon:       +46 70 777 04 58
E-post:        olaf.gloersen@viewbase.se

BOKA ETT MÖTE