Snusbolaget

Vi fångar upp insikter om vår verksamhet och kunders beteende

Vi fångar upp insikter om vår verksamhet och kunders beteende

Vi har ställt några korta frågor till Johan Hansson, Head of Commercial på Snusbolaget.

Vilka mål har ni med er verksamhet framöver?

– Vårt mål är att växa på befintliga och nya marknader, att nå ut med snus och snusliknande produkter till miljoner konsumenter som då får möjligheten att välja säkrare nikotinprodukter.

Hur ser ni att digitalisering av affärsinformation kan hjälpa er att nå detta?

– Ju bättre vi kan förstå på våra kunder desto bättre erbjudanden kan vi erbjuda och på så sätt tillsammans transformera hela tobaksindustrin.
Qlik är därför ett mycket strategiskt verktyg i hur Snusbolaget skall kunna leva upp till det varumärkeslöfte som vi ställt ut och lovat kunder, medarbetare och omvärld.

Vilka var era främsta behov/utmaningar ni hade när ni gick in i samarbetet med ViewBase?

– Vi hade behov av att skapa en strukturerad vy för att bättre förstå våra kunder och deras agerande.
Från ett helikopterperspektiv ner på detaljerad nivå brutet på demografi, geografi, produktsegment, marknader etc.

Johan Hansson, Head of Commercial på Snusbolaget

Vilken förändring/resultat har ni uppnått?

– Med hjälp av ViewBase Lösning för E-handel kan vi numera, dagligen fånga upp insikter om vår verksamhet och kunders beteende. Det ger oss ett enormt mervärde som vi i slutändan kan ge tillbaka till våra kunder.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt uppdrag på Snusbolaget

Ansvarig:     Lars Sjögren
Telefon:        +46 70 956 77 69
E-post:         lars.sjogren@viewbase.se

BOKA ETT MÖTE