Pizza Hut

Vi vill se vad vi ska göra imorgon, inte hur gick det igår

“Vårt mål med att bli datadrivna är att kunna se vad vi ska göra imorgon, inte hur gick det igår.”

 

Vi har fått möjlighet att träffa Richard Forsshéll som är VD på vår kund Pizza Hut. Kedjan har idag 27 restauranger i Sverige, närmare 500 medarbetare och omsätter ungefär 265 miljoner kronor. Internationellt ingår Pizza Hut i Yum!Brands – världens största restaurangföretag.

Richard- du tillträdde som VD 2019, hur såg det ut då?

– Jag hade tidigare erfarenhet av att jobba med beslutstöd men detta är inte så vanligt i restaurangbranschen. Ofta används Excel och affärsbeslut tas baserat på tidigare erfarenhet och antaganden, inte på data och analys. Det här ville jag ändra på, kunna styra verksamheten baserat på rätt grunder och framåtblickande analyser.

Richard fick kontakt med ViewBase och ett samarbete inleddes under vintern 2019/20, men lösningen hann inte implementeras förrän pandemin slog till med full kraft mot branschen.

“Det är det värsta, men också det bästa som har hänt oss” sammanfattar Richard. Den strategi man hade lagt innan pandemin fick totalt omvärderas och det senaste året har vi varit tvungna att omvärdera och utveckla alla delar av verksamheten, från beställning, bordsservering, take-out, menyer till nya försäljningskanaler. Och inte minst, optimering av verksamheten på ett hållbart sätt, både i form av processer och kostnader, men också för att öka försäljning och intäkter.

Hur ser ni att digitalisering av affärsinformationen kan hjälpa er att nå de tillväxtmål ni nu satt upp?

Genom att veta var du står, var du kommer ifrån, så kan du säga vart du ska och hur du ska ta dig dit. Vi hade inte full kunskap om vår affär. Nu kan vi tex prognosticera för tillväxten inom take-out. Innan vi införde beslutstödet med hjälp av Viewbase så visste vi inte. Nu vet vi vilka segment vi ser att vi kan växa inom och planera för det, följa upp och baserat på kunskap hela tiden anpassa vår verksamhet efter marknaden och nya förutsättningar.

 

Richard Forsshéll, VD Pizza Hut

Vilka var era främsta behov när ni gick in i samarbetet med ViewBase?

Vi hade helt enkelt inte tillräcklig koll på affären och vilka delar vi behöver skruva på för att vara framgångsrika. Nu har vi fått hjälp med att börja prognostisera, vi kör prognoser baserat på rullande 8 veckor med underlag från vårt lönesystem som sedan läses in i Viewbase lösning, och utifrån det kan vi tex räkna ut vad som behövs för att preppa inför kommande period.  Ett av våra nyckeltal är Speed, dvs hur vi kan planera och optimera degläggning för att alltid ha rätt mängd och kunna förbereda pizzorna så att tiden från order tills att pizzan är i ugnen ska vara så kort som möjligt. I vårt fall har vi satt upp ett mål på max 3 minuter i genomsnitt.

Tidigare var genomsnittet 7 minuter, men med hjälp av rätt underlag och data har Pizza Hut nu kunnat optimera verksamheten så att de kan ge snabbare service, men även minska svinnet och öka hållbarheten.

Vi får även en bättre arbetsmiljö i köken, med mindre stress. Att vara förberedd skapar ett lugn, säger Richard.  

Hur ser er BI-lösning ut idag?

Vi har en Dashboard som vi har tagit fram tillsammans med ViewBase. Vi ser att den kommer att behöva utvecklas baserat på vad vi behöver följa upp på, men idag tittar vi främst på: Omsättning mot prognos, snittkvitto, speed, produktivitet, försäljning mot prognos och kanaler (exempelvis Kassa, hemsida, delivery-appen).

Försäljningen följs upp både aggregerat och även ner på produkt-nivå och är helt transparent, alla restauranger kan se allt.  Det viktigaste nyckeltalet framöver kommer att bli försäljningen i förhållande till prognos, vilket har varit svårt att mäta under den föränderliga period som pandemin inneburit, men i mer normal situation så kommer det att kunna styra prognosen och därmed underlätta för planering av degsättning, personal, inköp, energiförbrukning mm.

Vårt mål med att bli datadrivna är att kunna se vad vi ska göra imorgon, inte hur gick det igår, säger Richard. 

 

Ni har också tävlingar varje vecka, hur nyttjar ni BI för det?

Syftet är att alla restauranger ska utmanas och kunna tävla mot varandra oavsett storlek och placering. Vi mäter alltid i relation till något annat, det kan vara antal koppar kaffe /antal kvitton, omsättning per lunch i förhållande till totalen. Allt detta mäts med hjälp av ViewBase lösningar.

Ni använder även beslutsstöd för att följa upp det finansiella resultat varje månad, vad mäter ni?

Vi har en separat modul med en egen Dashboard. På servicekontoret följer man hela verksamheten månad för månad nu initialt men vi vill ha en mer veckovis rapportering framöver, och skulle vilja kunna se en daglig P&L per restaurang.  Målet är att kunna se Gross operating profit per dag och kunna styra utifrån det.

Hur ser utvecklingen ut framöver?

Vi har tillsammans med ViewBase börjat titta på att visualisera prognoser, tävlingar och resultat ute på restaurangerna. Detta kan göras på ett enkelt sätt via skärmar och skulle öka delaktigheten och bidra till ökad försäljning. Vi mäter även kundnöjdhet (NPS) som en del av vårt beslutsstöd. Lite längre fram ser vi en möjlighet att kunna nyttja AI för att få en ännu mer träffsäker prognos, det är något vi vill titta närmare på.

Hur kan ett bättre beslutstöd bidra till att ni kan jobba mer hållbart?

Waste management blir helt annorlunda med BI. Med hjälp av rätt underlag vet man hur mycket som går åt till exempel en onsdag lunch i november, och kan anpassa inköp efter det. Därmed minskar svinnet, men får också alltid fräscha råvaror och lägre kostnader.

Vad ser ni är viktigast i valet av en BI-partner?

Jag vill en partner som hela tiden vågar utmana mig! Vara proaktiva med utveckling, berätta vad andra kunder gör, pusha oss i att ta nästa steg. Vi vill också att man har ett serviceåtagande, dvs förvaltning, drift och felavhjälpning är en viktig del eftersom tillgänglighet och rätt data är kritiskt för vår affärsstyrning, avslutar Richard.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt uppdrag på Pizza Hut

Ansvarig:     Olaf Glöersen
Telefon:        +46 70 777 04 58
E-post:         olaf.gloersen@viewbase.se

BOKA ETT MÖTE