OSTP Customer Care Center

Vi slipper detektivarbetet och kan agera snabbare

”Vi ser hela processen utifrån kundens perspektiv. Utan ett bra systemstöd är detta inte möjligt.”

 

Vi har fått möjlighet att träffa Kristina Laaksonen, chef för OSTP Customer Care Center (CCC) i Jakobstad i Finland, för att ställa några frågor till henne kring hur de arbetar med datadrivet beslutsstöd i sin verksamhet.

OSTP tillverkar kvalitetsprodukter inom svetsade rostfria rör samt rördelar. Företaget finns på fem anläggningar i Sverige och Finland, och säljer via distributörer till kunder över hela Europa.

OSTP i Finland använder idag Viewbase beslutsstöd baserat på Qlik Sense för att följa kundordrar, produktionsordrar samt material och arbetsmoment för varje order.
Viewbase har byggt en Delivery Dashboard där man kan se status på:

  • Finns det material att leverera kommande order?
  • Om det blir materialbrist, när förväntas nytt material komma?
  • Hur ligger man till, finns det flaskhalsar och risk för förseningar?

Ni har använt Viewbase och Qlik som beslutsstöd sedan nästa 10 år tillbaka, berätta hur ni använder det.

“Vi började med att använda verktyget Qlik View för att få fram statiska rapporter kring hur ser orderstocken ut, vad som är fakturerat etc. Sedan har vårt behov utvecklats och nu är det viktigare att datat blir mer visuellt, dynamiskt och tillgängligt för fler som ska fatta beslut i organisationen”, berättar Kristina.

Qlik Sense används av CCC-teamet, av logistikteamet och i försäljarnätverket, så att alla är uppdaterade direkt i appen. Verktyget läser in bekräftade kundordrar, inkommande produktionsordrar och kombinerar det med lagersaldo vilket gör att man kan se status på vilka ordrar man kan leverera på bekräftat datum och vilka som riskerar att bli försenade. Team CCC använder dagligen dashboarden vid gemensamt morgonmöte, där man går igenom status för att kunna upptäcka och hantera avvikelser. Underlaget används för att fatta beslut om att till exempel ändra eller prioritera om i produktionen, se över logistiken, eller meddela kunden om förseningen.

“Genom det här verktyget har vi möjlighet att vara mer proaktiva. Vi ser helheten eftersom vi kan visualisera hur de olika delarna hänger ihop. Vi slipper detektivarbetet och kan agera snabbare”, säger Kristina.

 

Vilka var era främsta behov när ni gick över till Qlik Sense?

“Att få en överblick och att öka synligheten. Det är nu enkelt att identifiera vilken produktionsorder som ska leverera vilken kundorder, och status på ärendet. Tidigare hade vi inte överblicken och jobbade mer i silos. Nu har kundtjänsten inblick i helheten. Vi ser hela processen utifrån kundens perspektiv. Utan ett bra systemstöd är detta inte möjligt.”

 

 

Kristina Laaksonen, chef för OSTP Customer Care Center (CCC)

Hur ser utvecklingen ut framöver?

”Vi håller på med konstant utveckling, att finjustera Dashborden tillsammans med våra konsulter från ViewBase. Vi arbetar även på att kunna läsa in ännu mer rådata för att göra en ännu mer exakt spegling av flödet. Det gör att vi kommer att upptäcka ännu tidigare om vi har problem med leveranser”, berättar Kristina.

 

Hur kan ett bättre beslutstöd bidra till att ni kan jobba mer hållbart?

”Vårt mål är att vara CO2 neutrala 2025. Har vi bättre kontroll på logistikflödet så kan vi optimera våra transporter så att vi inte skickar med för mycket luft”.

 

Vad ser ni är viktigast i valet av en BI-partner?

”Vi är mycket nöjda med det upplägg vi har tillsammans med ViewBase och de konsulter vi arbetar tillsammans med. Det viktigaste för oss i valet av BI-partner är att konsulterna inte bara är duktiga på systemen och tekniken utan verkligen förstår vår affär och utformar lösningarna utifrån kundbehov och användarvänlighet. Vi känner också att konsulterna är tillgängliga för oss och att vi får det stöd vi behöver vilket vi uppskattar”, avslutar Kristina.

 

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt uppdrag på OSTP

Ansvarig:     Magnus Rådbo
Telefon:       +46 76 677 11 74
E-post:         magnus.radbo@viewbase.se

BOKA ETT MÖTE