Ideal of Sweden

Tillsammans med ViewBase har vi skapat en datadriven företagskultur

Tillsammans med ViewBase har vi skapat en datadriven företagskultur

Vi har ställt några korta frågor till Niclas Hemminger, E-commerce Director på Ideal of Sweden.

Vilka mål har ni med er verksamhet framöver?

– Vårt mål är att skapa en bättre affär i stort och växa globalt både online och offline. För att nå dit behöver vi expandera till nya marknader, effektivisera marknadsföringen och ta ett järngrepp över våra kostnader. Ett annat område som är viktigt är kundresan vilket genomsyrar hela organisationen. Vi vill såklart attrahera nya kunder men det är också väldigt viktigt att vi vårdar de som vi har och ökar återköpsfrekevensen

Hur ser ni att digitalisering av affärsinformation kan hjälpa er att nå detta?

– Vi vet att BI (Business Intelligence) dagligen hjälper oss med insikter, det är ett område vi utvecklar agilt dagligen. Vi vill skapa ännu mer förståelse för vår affär genom BI och säkerställa att hela organisationen har ett bra underlag för att ta dagliga, affärsdrivande beslut. Beslut som baserat på siffror och inte känslor. Ett nytt område som vi tillsammans med ViewBase bearbetar är Machine Learning (ML), här ser vi att det finns otroliga möjligheter. Tex kan ML hjälpa oss att gruppera kunder efter beteende, skapa prediktiva modeller etc.

Vilka var era främsta behov/utmaningar ni hade när ni gick in i samarbetet med ViewBase?

– förståelse för vår affär i tidigt stadium. Förståelse om skillnaden mellan olika marknader, marginal på produktgrupper och produkter och effektiviteten på vår marknadsföring. En annan utmaning var att förstå vilket värde en kampanj ger. Driver det lönsamhet eller nya kunder eller är det bara en kostnad?

Niclas Hemminger, E-Commerce Director på Ideal of Sweden

Vilken förändring/resultat har ni uppnått?

– Med hjälp av Viewbase Lösning för E-handel kan vi numera, dagligen fånga upp insikter om vår verksamhet. Numera har vi en levande daglig resultaträkning ner på GM3 vilket gör att månadsbokslut inte längre behöver bli en överraskning. Att vi tillsammans med ViewBase har skapat en datadriven företagskultur är också en styrka.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt uppdrag på Ideal of Sweden

Ansvarig:     Olaf Glöersen
Telefon:        +46 70 777 04 58
E-post:         olaf.gloersen@viewbase.se

BOKA ETT MÖTE