Harrys

Ger avdelningscheferna större ekonomisk insikt

Harrys fick helikopterperspektiv på hela kedjan

Hur mår kedjan? Det var frågan som Andreas Lindén, CFO på krogkedjan Harrys Pubar, ville besvara på daglig basis, snarare än att stämma av manuellt med jämna mellanrum.

En Business Intelligence-lösning skulle implementeras, så att man kunde slå samman försäljningsstatistik med personalstatistik, inköpsstatistik och besöksstatistik. Man ville kunna se hela bilden och därmed generera ett rapportpaket som man sedan kunde fördjupa sig i för att hitta vägar att optimera verksamheten.

Vad var utmaningen med införandet?
– Sådana här projekt kör ofta av banan på grund av allt för extrema ambitioner. Så tricket var att börja med datan på en grov nivå, lära sig systemet och sedan fördjupa sig i datamängden steg för steg, berättar Andreas Lindén.

Inköp var en av de viktigaste parametrarna. Integrationen av råvarukostnad var avgörande.

– Det finns väldigt få där ute, möjligen några stora hamburgerkedjor, som kan säga att hamburgaren kostar 22 kronor och att förädlingsvärdet är 10 kronor. Trots att det är där slaget ofta avgörs, säger han.

Varför blev valet Qlik och ViewBase Solutions?
Qlik var en av många BI-leverantörer på marknaden, men blev Harry’s val då det dels är ett beprövat system, dels då det finns många duktiga konsulter som kan systemet.

– ViewBase hade kompetent folk med erfarenhet av integration mot restaurangbranschen, något som gjorde att vi kom igång väldigt snabbt med minimala störningar, och dessutom höll vi oss inom kostnadsramen, konstaterar Andreas Lindén.

Dessutom var ViewBase lösning – som är speciellt utvecklad med restaurangbranschen i åtanke – en inte helt oviktig faktor.

– Vi har plockat stora delar ur den, även om vi inte valt att följa konceptet rakt av, berättar Andreas Lindén och menar att det är viktigt att kunna anpassa lösningen då varje verksamhet är unik.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt uppdrag på Harrys

Ansvarig:     Magnus Althin
Telefon:        +46 709 96 29 27
E-post:         magnus.althin@viewbase.se

BOKA ETT MÖTE