Bättre beslutsstöd ger enklare budgetprocess

Borås Elnät decentraliserar budgetarbetet med hjälp av ViewBase BI-lösningar

Bolaget Borås Elnät AB har en väldigt decentraliserad ansvarsstruktur för budget- och prognosarbetet, inkluderande ett flertal icke-ekonomer som vanligtvis inte alls arbetar i- och med det ordinarie affärssystemet. Detta ställer krav på ett användarvänligt systemstöd med ett enkelt och pedagogiskt gränssnitt, vilket också behöver vara flexibelt för att kunna möta mer verksamhetsstyrda behov.

 

Vilken affärsnytta kan man förvänta sig att uppnå med ett nytt BI-verktyg?

Vi förväntar oss att det delegerade ekonomiska ansvar som sedan tidigare funnits på pränt nu de facto också skall kunna avkrävas när rätt verktyg är på plats också för budget- och prognosarbete. Tidigare har det varit svårt för berörda att se “den röda tråden” mellan budget- och prognosunderlag och det som kunnat utläsas I olika uppföljningsrapporter. Man har inte alltid hittat och känt igen sina egna siffror, vilket beror på att tidigare budget- och prognosrutiner vilat på manuella Excel-underlag med i många fall nödvändig slutjustering vid ekonomiavdelningen för att helheten ska gå ihop. Med ViewBase lösning och verktyget Planacy kommer vi ifrån det här, i och med att alla budgetdelar styrs till att vara kompletta och avstämda innan de lämnar ansvarig chef, säger Kenneth Helin, ekonomichef på Borås Elnät AB.  

Vi förväntar oss också att budget- och prognosarbetet ska bli mer oberoende av ekonomiavdelningen, vilket ger större frihet kring planering över tid för berörda och därmed sannolikt en bättre effektivitet i processerna, avslutar Kenneth.

Vill du veta mer om hur ni kan effektivisera ert budgetarbete med hjälp av våra BI-lösningar?

Klicka här för att läsa mer!