Vi levererar
verksamhetsnära
BI-lösningar

som förenklar vardagen för beslutsfattare hos företag som vill jobba mer insiktsdrivet och hållbart i en digital värld

 

Energiuppföljning
Nätkontroll
Effekttariff
Prognos

 

Försäljning
Personalkostnad
Inköp
Ekonomi

 

Försäljning
Trafik
Inköp
Lager
Logistik

 

Rullande prognostisering
Finansiell och operativ planering
Drivarbaserad planering

 

Projektuppföljning
Tidrapportering
TAK-analys

Stronger

Vi ser att automatiserad datadriven analys är ett måste för att nå våra högt uppsatta mål

Harrys

Ger avdelningscheferna större ekonomisk insikt

 

The Friendly Swede

ViewBase hjälper The Friendly Swede med mer insikter varje dag om verktyg som kan stötta deras dagliga arbete

 

Västra Mälardalens Energi & Miljö

eView är anpassat för vår verksamhet och har gett oss ett verktyg för att hantera all data

Vi välkomnar ViewBase nya traineer

Den 30 augusti får vi trevlig tillökning på Viewbase. Det är Moa Wallin och Marcus Thörnberg som då påbörjar Viewbase traineeprogram. Vi ser mycket fram emot starten och hälsar dem hjärtligt välkomna!

Vi hjälpte Kristinehamns Elnät AB

Kristinehamns Elnät var i stort behov av ett verktyg som kunde hjälpa dem att identifiera lokala flaskhalsar i elnätet. ViewBase fick förtroendet att hjälpa till.