Vi levererar
verksamhetsnära
BI-lösningar

som förenklar vardagen för beslutsfattare hos företag som vill jobba mer insiktsdrivet och hållbart i en digital värld

 

Energiuppföljning
Nätkontroll
Effekttariff
Prognos

 

Försäljning
Personalkostnad
Inköp
Ekonomi

 

Försäljning
Trafik
Inköp
Lager
Logistik

 

Rullande prognostisering
Finansiell och operativ planering
Drivarbaserad planering

 

Projektuppföljning
Tidrapportering
TAK-analys

Stronger

Vi ser att automatiserad datadriven analys är ett måste för att nå våra högt uppsatta mål

Harrys

Ger avdelningscheferna större ekonomisk insikt

The Friendly Swede

ViewBase hjälper The Friendly Swede med mer insikter varje dag om verktyg som kan stötta deras dagliga arbete

Västra Mälardalens Energi & Miljö

Syftet med uppföljningen är att kunna vidta rätt åtgärder

Effekttariff, varför vänta?

Energimarknadsinspektionen arbetar med att göra tariffarbetet tydligare med inriktning på kapacitetseffektiva tariffer. För att klargöra arbetet arrangerade vi ett webinar för elnätsbolag på just det temat.

Nu är våra nyaste tillskott på plats

I början av sommaren presenterade vi våra nya tillskott Moa Wallin och Marcus Thörnberg som under året kommer vara med i vårt traineeprogram. Nu har Viewbase traineeprogram kommit i gång och vi haft Moa och Marcus på plats hos oss i snart två veckor och passade på att ställa lite nya frågor till dem.