Vi är BI-partnern

som hjälper företag att bli mer datadrivna i sina beslut. Genom tät samverkan och ett tydligt åtagande tar vi våra kunder från idé till effekt.

 

Energiuppföljning
Effektanalys
Projektuppföljning
Effekttariff

 

Energioptimering
Produktionsplanering
OEE/ TAK-analys

 

Försäljning
Ekonomi
Verksamhet

 

Kristinehamns Elnät AB

ViewBase hjälper Kristinehamns Elnät AB att identifiera lokala flaskhalsar i elnätet

 

Västra Mälardalens Energi & Miljö

Syftet med uppföljningen är att kunna vidta rätt åtgärder

 

OSTP Customer Care Center

Vi slipper detektivarbetet och kan agera snabbare

 

Pizza Hut

Waste management blir helt annorlunda med BI

CombinedX BI-specialistbolag ViewBase och Two går samman

CombinedX-bolagen ViewBase och Two, som båda är specialiserade på BI, går samman under Two:s varumärke och ledning. Sammangåendet stärker Two:s erbjudande och position inom BI på den svenska konsultmarknaden.

Sofia, ny in på Karlstadkontoret

I augusti började vår nya Karlstad-trainee Sofia Inelind. Hon har precis tagit sin examen i IT, projektledning och affärssystem. Men varför landade valet i nästa steg på just traineeprogrammet?