Vi levererar
verksamhetsnära
BI-lösningar

som förenklar vardagen för beslutsfattare

 

Energiuppföljning
Nätkontroll
Effekttariff
Prognos

 

Försäljning
Personalkostnad
Inköp
Ekonomi

 

Försäljning
Trafik
Inköp
Lager
Logistik

 

Rullande prognostisering
Finansiell och operativ planering
Drivarbaserad planering

 

Projektuppföljning
Tidrapportering
TAK-analys

 

Ideal of Sweden

Tillsammans med ViewBase har vi skapat en datadriven företagskultur

 

Harrys

Ger avdelningscheferna större ekonomisk insikt

 

Royal Design

Vi har full kontroll på vår GM3 ner på produktnivå

 

Snusbolaget

Vi fångar upp insikter om vår verksamhet och kunders beteende