Vi är BI-partnern

som hjälper företag att bli mer datadrivna i sina beslut. Genom tät samverkan och ett tydligt åtagande tar vi våra kunder från idé till effekt.

 

Energiuppföljning
Nätkontroll
Effekttariff
Prognos

 

Uppföljning
Analys
Produktionsplanering
OEE

 

Projektuppföljning
Tidrapportering
TAK-analys

 

Kristinehamns Elnät AB

ViewBase hjälper Kristinehamns Elnät AB att identifiera lokala flaskhalsar i elnätet

 

Pizza Hut

Waste management blir helt annorlunda med BI

Västra Mälardalens Energi & Miljö

Syftet med uppföljningen är att kunna vidta rätt åtgärder

God Jul och Gott nytt år

På ViewBase har det varit ett händelserikt år. Vi har gjort många bra projekt tillsammans med våra kunder detta år och den röda tråden är att det alltid händer spännande saker när vi får bidra till att skapa bättre affärer genom datadrivna beslut i kunderna verksamhet.

Nu förstärker vi teamet ytterligare

Nu hälsar vi Jack välkommen till oss på ViewBase. Han har en bakgrund planeringsanalytiker kommer nu ta sig an rollen som beslutsstödskonsult på vårt Stockholmskontor.