FoodView - beslutsstöd för restaurang

FoodView förenklar uppföljning genom att samla all viktig information på ett och samma ställe. Tid kan då läggas på att fatta bra beslut istället för att sammanställa information.


FoodView är speciellt framtagen för restaurang, fast food och café och utvecklad på den ledande BI-plattformen Qlik. Den finns i två versioner, FoodView for QlikView® och FoodView for Qlik® Sense ​ som båda riktar sig till allt från enstaka restauranger och caféer till flera egenägda restauranger, stora kedjor och franschisebolag.

 

Vår lösning läser och sammanställer information från bl.a följande datakällor
•    Kassasystem (Trivec, Micros, Anker Solution m.fl)
•    Affärssystem (NAV, Agda, Fortnox m.fl)
•    Personalsystem (Caspeco, Quinyx, Personalkollen m.fl)
•    Kundnöjdhet (Bright, Better Business m.fl)
•    Sociala medier (Facebook, Instagram m.fl.)
•    Google Analytics (Besökarstatistik)
•    Excel (T.ex. egna grupperingar av produkt, organisation, region etc)

Allt presenteras i ett tydligt webbaserat gränssnitt där ni kan göra era egna analyser och rapporter.

 

Eftersom FoodView läser in data ner på kvittoradsnivå är det enkelt att följa försäljning på produktnivå. Det öppnar möjligheter att se t.ex. vad som säljer när och av vem eller vad som säljs med vad, s.k kundkorgsanalys?

Vi talar om dimensioner och mått. Dimension kan tex vara en kund, en produkt eller ett kvitto. Försäljning är ett mått. Med dimensionerna ovan kan vi då räkna ut försäljning per kund, produkt och kvitto. Dimensionen kan lika gärna vara månad. Då får vi försäljning per månad.
I FoodView har vi skapat många dimensioner och mått och kan enkelt tillföra ytterligare om så krävs. 


Mottagare/konsumenter av information 

Eftersom FoodView innehåller all information är det lätt att själv skapa sina rapporter. FoodView säkerställer också att rätt information kommer till rätt person vid rätt tillfälle. 
Vissa mottagare kräver analys medans andra får utskickade rapporter i form av ex. styrkort.
Behörighet kan avgränsas med avseende på användare, typ av data m.m.

Exempel på nyttor
•    Snabb åtkomst till all information
•    Analysera försäljning och marginaler
•    Driva merförsäljning (ex öka andel kaffe per beställd huvudrätt)
•    Analysera försäljning per veckodag och timme
•    Jämföra olika restauranger och regioner
•    Skapa en skräddarsydd resultatrapport med exakt de grupperingar som ni önskar
•    Säkerställa att inköp görs på rätt avtal
•    Bevaka kundnöjdhet och vidta snabba åtgärder vid behov
•    Övervaka personalomsättning

Eftersom FoodView innehåller mycket historik, kan man då även prognostisera framtiden. Med exempelvis What-if-analys kan man testa olika scenarior för att se hur det skulle påverka resultatet.

 Hämta produktblad
Harrys Pubar om FoodView Boka demo

 

Exempel på nyckeltal

 • Försäljning
 • Snittkvitto/merförsäljning
 • Försäljningsmix
 • Toppsäljare
 • Bruttomarginal
 • Råvarokostnader
 • Försäljning per arbetad timme
 • Personalomsättning
 • Sjukfrånvaro
 • Kundnöjdhet

 

Alla nyckeltal kan jämföras mot 

 • Föregående år

 • YTD

 • Föregående månad

 • Budget
 • Egna upsatta mål

 • ..eller vara redigeringsbara i ett budget- och prognosarbete


Dashboard


Försäljning


Ekonomisk uppföljnng


Boka en demo


Stockholm
Fågelsångsvägen 17, BV
117 68 Stockholm
tel. +46 (0) 70 777 04 58

Karlstad
Våxnäsgatan 2
653 40 Karlstad
tel. +46 (0) 70 665 13 61

Uppsala
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala
tel. +46 (0) 70 862 96 01

First Line Support
support@viewbase.se
tel. +46 (0) 70 837 37 04


© Copyright 2019 ViewBase. Producerad av Piliz
Top