Dview - beslutsstöd för e-handel

Dview är utvecklat i marknadens ledande analysverktyg Qlik Sense och är speciellt framtagen för företag inom e-handel eller företag med flera säljkanaler.

Dview läser automatiskt in information från er e-handelsplattform och ert affärssystem och kopplar ihop det med externa datakällor så som Facebook, Google Analytics, YouTube, m.fl.

Den samlade informationen presenteras i ett responsivt webbgränssnitt där ni enkelt kan skapa era egna analyser och rapporter.

Vi ger tillgång till informationen i form av viktiga nyckeltal möjliga att bryta ner på lägsta nivå.

Datakällor

Med Dview kan ni koppla samman flera datakällor och analysera informationen i ett och samma gränssnitt. Information läses från ert e-handelssystem, affärssystem och ekonomisystem. Genom detta får Ni en samlad bild av er verksamhet både ur ett ekonomiskt- och försäljningsperspektiv.

Genom att kombinera externa datakällor tex Google Analytics kan ni skapa en mycket god bild av er försäljning och era kostnader per kanal, artikel, kund m.m. Informationen kan presenteras i tabeller, valfritt diagram eller på karta.

I Dview kan ni också manuellt addera information via t.ex. Excel-ark för exempelvis produktgrupperingar, kontogrupperingar, organisatoriska grupperingar mm.

Dview har också gränssnitt mot Google Analytics och sociala medier för att ytterligare tillföra viktig information och få en komplett analys.

Det finns också en färdig modul för valutakurshantering. 

Vi har också utvecklat en kommunikationsmotor i Dview som, förutom den inbyggda funktionalitet som finns i Qliks datainsamling, kan läsa och hantera bifogade filer i mail, tolka webinnehåll och hantera mer avancerade kommunikationsgränssnitt som tex Web Services.

I kommuniktionsmotorn finns också funktioner för schemaläggning, felhantering och återkoppling om datainsamling ej fungerat.

Områden/Funktioner

Ni kan följa upp er försäljning på total nivå, men också ner i minsta detalj på enskilt köp. Tillsammans med kostnader får ni också en bra bild av er marginal på alla nivåer.

Vi talar om dimensioner och mått. Dimension kan tex vara en kund, en produkt eller ett köp. Försäljning är ett mått. Med dimensionerna ovan kan vi då räkna ut försäljning per kund, produkt och köp. Dimensionen kan lika gärna vara månad. Då får vi försäljning per månad.

I Dview har vi skapat många dimensioner och mått och kan enkelt tillföra ytterligare om så krävs. 

Mottagare/konsumenter av information 

Eftersom Dview innehåller all information är det lätt att själv skapa sina rapporter. Dview säkerställer också att rätt information kommer till rätt person vid rätt tillfälle. 

Vissa mottagare kräver analys mednas andra nöjer sig med interaktiva presentationer (Story Telling) eller distribuerade rapporter.

Behörighetsstyrning gör att rätt användare får tillgång till rätt information.

Exempel på nyttor

 • Tydliggöra intäkter, kostnader och marginaler nedbrytbart per kanal och artikel.
 • Konverteringsgrad per kanal och kundtyp
 • Alltid ha en uppdaterad resultatrapport
 • Se marknadsföringskostnader nedbrytbart per kanal och artikel.
 • Få automatiska inköpsförslag utifrån historisk försäljning.
 • Få ekonomisk uppföljning nedbrytbart till enskild faktura
 • Skapa automatiska nyhetsbrev
 • Göra åldersanalys på lager
 • Analysera utebliven intäkt pga bristande inköp.
 • Med alla datakällor på plats få en samlad bild av hela verksamheten

Avancerad analys

Eftersom vi i Dview har tillgång till i princip all information kan vi också göra mer avancerad analys. I Dview ser vi vad som har hänt i verksamheten både på kort och lång sikt. Vi kan tex följa upp kampanjer och se resultatet. Vi kan också se varför det har hänt med tex kundkorgsanalys. Med hjälp av Dview "What If" analys kan vi också se framåt genom att prova olika scenarior. I Dview har vi också med vetskapen av hur det sett ut historiskt, hur det ser ut nu möjlighet att prognostisera hur det kommer att utvecklas framöver.Hämta presentation
Bli snabbfotad med Royal Design Boka demo

 

Exempel på nyckeltal

 • Försäljning
 • Kostnad såld vara
 • Fraktkostnad
 • Marknadsföringskostnad
 • Marginaler (TB1, TB2, TB3)
 • Antal ordrar
 • Genomsnittligt ordervärde
 • Trafik
 • Lager
 • Logistik
 • Topplistor mest lönsam produkt, kanal, kund m.m.

 

Alla nyckeltal kan jämföras mot 

 • Föregående år
 • Budget
 • YTD
 • Föregående månad
 • Egna upsatta mål
 • ..eller vara redigeringsbara i ett budget- och prognosarbete


Dview Sales


Dview Purchasing


Dview Finance


Dasboard Sales


Ipad


Iphone


Storytelling


Boka en demo


Stockholm
Fågelsångsvägen 17, BV
117 68 Stockholm
tel. +46 (0) 70 777 04 58

Karlstad
Våxnäsgatan 2
653 40 Karlstad
tel. +46 (0) 70 665 13 61

Uppsala
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala
tel. +46 (0) 70 862 96 01

First Line Support
support@viewbase.se
tel. +46 (0) 70 837 37 04


© Copyright 2019 ViewBase. Producerad av Piliz
Top